سیستم کنترل هوشمند تقاطع‌ها(Prodyn)

این سیستم، یکی از سیستم‌های کنترل هوشمند ترافیک می باشد که توسط وزارت راه و حمل و نقل فرانسه طراحی و ساخته شده است. روش عمل سیستمprodyn  به این صورت می باشد که جهت ایجاد هماهنگی بین چراغ‌های مجموعه‌ای از تقاطع‌های وابسته به هم، کنترل کننده موجود در یک تقاطع نتایج ناشی از حجم ترافیک عبوری را مدل سازی نموده و از طریق ارتباط (کابلی یا مخابراتی) با کنترل کننده تقاطع پایین دست ( با فاصله حداکثر ۳۰۰ متر ) اطلاعات را به آنجا انتقال می دهد و کنترل کننده مقصد ، از اطلاعات رسیده برای پیش بینی میزان ورود وسایل نقلیه و در نتیجه زمان بندی چراغ استفاده می نماید.

 

شناسگرهای به کار رفته در این سیستم دو دسته می باشند ( در هر باند) . اولین شناسگر  نزدیک خط توقف و دومی به فاصله سه برابر فاصله شناسگر اولی از خط توقف تعبیه می شود. معمولاً از شناسگر دوم برای تخمین طول و حجم صف استفاده می شود. همچنین می توان از شناسگرهای میانی برای تصحیح محاسبات و پیش گویی عملکرد سیستم در مواقعی که در محدوده بین شناسگرها پراکندگی جریان باشد، استفاده کرد. سیستمprodyn  اطلاعات و پارامترهای ورودی را هر ۵ ثانیه یک بار از شناسگرها دریافت می کند و پس از تجزیه و تحلیل بهترین استراتژی را انتخاب می نماید. همچنین برای ۵ ثانیه بعدی وضعیت تشکیل صف و تغییرات طول صف را توسط تخمین بیژ حدس می زند و وضعیت چراغ را برای مدت زمان ۷۵ ثانیه انتخاب می کند. در نتیجه با استفاده از برنامه ریزی پویای مستقیم بهینه ترین طول سیکل را به منظور کاهش تاخیر انتخاب می نماید ( هدف اصلی ) . به عبارت دیگرprodyn یک سیستم کنترل ترافیک شهری دارای قابلیت کنترل بهنگام ( real time  ) می باشد که در آن بهینه سازی بر اساس الگوریتم برنامه ریزی پویای مستقیم انجام می شود. ورودی های یک تقاطع طوری کنترل می‌شوند که مسیر اصلی منتهی به تقاطع های بعدی بیشترین ظرفیت عبوری و در عین حال کمترین تاخیر متوسط برای هر وسیله نقلیه و کمترین اشباع در شبکه را داشته باشد. این شیوه عمل خود به خود موجب کنترل بهتر پارامترهایoffset و طول سیکل و زمان فازها می گردد.

با توجه به این که سیستم prodyn یک سیستم کنترل ترافیک پیشرفته جهت هماهنگ نمودن چندین تقاطع با هم می باشد بنابراین نتایج عملکرد الگوریتم در سطح یک تقاطع منفرد چندان درخور توجه نمی باشد و این نارسایی می تواند به علت وابستگی جریانهای ترافیکی یک تقاطع به تقاطع های مجاور باشد. البته هر چه این وابستگی کمتر باشد عملکرد آن تقاطع بهتر خواهد بود. لازم به ذکر است که اطلاعات مورد نیاز جهت فرآیند بهینه سازی براساس یک سری اطلاعات لحظه ای  و نیز یک سری اطلاعات جمع آوری و متعادل شده از اندازه گیری های قبلی تهیه میگردد.

اطلاعات دریافتی از شناسگرها عبارتند از:

–   در صد و حجم حرکات عبور مستقیم و گردش ها و حجم تقاضا

–   سرعت آزاد در هر مسیر

–   نرخ جریان اشباع

–   سرفاصله حرکات گردش به چپ

–   کل حجم عبوری از تقاطع

بدین ترتیب سیستم prodyn یک سیستم نیمه هوشمند است که با استفاده از مدل سازی ریاضی و برنامه ریزی پویا، عملیات بهینه سازی را انجام می دهد. معیار بهینه سازی این سیستم ، کاهش تاخیر و بهینه سازی ضمنیoffset  است . نحوه ارتباط این سیستم در تقاطعها به صورت غیر متمرکز می باشد و ارتباط با تقاطعهای دیگر به صورت تدریجی برقرار می شود و به همان صورت با آنها هماهنگ می‌گردد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0