روشهای پارک در پارکینگ

– موازی

– عمود

– مورب

پارک موازی

در پارک موازی ، خودروها در یک خط قرار می گیرند و سپر جلوی هر یک به سپر عقب خودروی جلوتر نزدیک می شود.

این روش پارک معمولا در حاشیه خیابانها انجام می شود.

در بعضی پارکینگ ها نیز از این روش استفاده می شود ولی روشهای دیگر کارایی بیشتر در استفاده بهینه از زمین دارند.

این روش پارک برای رانندگان تازه کار مشکل بوده و احتمال برخورد به خودروهای دیگر وجود دارد.

پارک عمود

در پارک عمود ، خودروها در کنار هم و عمود بر راهرو – جدول و یا دیوار قرار می گیرند .

این روش بیشتر در پارکینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد.

در این پارکینگ ها دو ستون فضای پارک از جلو به جلو هماهنگ می شوند و راهروها در بین آنها قرار می گیرند.

پارک مورب

پارک مورب شبیه به پارک عمود است ولی خودروها در یک زاویه نسبت به راهرو قرار می گیرند که باعث می شود استفاده بیشتری از فضا شود.

این روش پارک در بسیاری از پارکینگ ها و حتی در خیابانها بکار می رود.

در بعضی شهرها که حجم ترافیک کمتری دارند و در خیابانها فضای پارک مورب مشخص گردیده است

۹- خدمات خاص در پارکینگ

Valet Parking-

Park and ride-

Valet Parking

در مکانهایی که زمین ارزش زیادی دارد استفاده بهینه از فضا اهمیت بیشتری پیدا می کند.

در بعضی از این مناطق راننده ، خودروی خود را به همراه سوئیچ به مسئول پارکینگ می دهد تا با دقت و مهارت ، خودرو را در جای مناسب پارک نماید . با توجه به اینکه سوئیچ همه خودروها نزد مسئول پارکینگ است، خودروها در فاصله بسیار نزدیک به هم پارک می شود تا از حداکثر فضا استفاده می شود .

Park and ride

این نوع پارکینگ در نزدیکی ایستگاههای حمل و نقل عمومی ایجاد می شود و برای تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی است.

این نوع پارکینگ معمولا در خارج از شهر قرار دارد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0