پارکینگ

پارکینگ یکی از ارکان سیستم حمل و نقل است و خودرو در هر مبدا و مقصدی نیاز به آن دارد.

بطور کلی هر خودرو بیش از ۲۰ ساعت در شبانه روز از فضای مختلف پارک استفاده می کند.

تجربه نشان داده است که مدیریت منابع و امکانات موجود بیشتر از برنامه های توسعه پاسخگوی نیاز هر منطقه می باشد.

اهمیت مدیریت پارکینگ

سیاست گذاران بخش حمل و نقل در سالهای اخیر به پارکینگ توجه بیشتری کرده و از آن به عنوان یک مکانیزم بالقوه برای رفع مشکلات ترافیک موجود و تراکم شهری نام می برند. همین امر باعث شده که تحقیقات گسترده ای در جنبه های مختلف پارکینگ و تقاضای پارکینگ انجام شود.

نکات مهمی که باعث افزایش توجه آنان شده است عبارتند از :

اثر پارکینگ بر جریان تردد خودروها

اثر قابل توجه قیمت گذاری پارکینگ

اثر تغییر سیاست های مرتبط با پارکینگ بر تعداد بسیار زیاد رانندگان

اصول مدیریت پارکینگ

– انتخاب استفاده کنندگان

– اطلاعات و مشخصات کاربران

– تقسیم منابع

– بازده منابع

– انعطاف پذیری

– اولویت بندی

– قیمت

– مدیریت ساعت پیک

– کیفیت و کمیت

– آنالیز جامع

مزایای مدیریت پارکینگ

– صرفه جویی در هزینه ها

– افزایش کیفیت خدمات

– تنوع طراحی و ساختار

– تولید درآمد

– کاهش استفاده از زمین

– افزایش بازدهی در مدیریت پویای حمل و نقل

– افزایش بازدهی استفاده از فضا

– تشویق مردم به پیاده روی

– افزایش بازدهی روشهای حمل و نقل

– حفاظت از محیط زیست

– افزایش کیفیت زندگی

مسائل مدیریت پارکینگ در گذشته

مشکلات پارکینگ ناشی از عدم وجود پارکینگ کافی است.

هرچه تعداد پارکینگ بیشتر باشد بهتر است.

پارکینگ ها بطور معمول رایگان باشند و هزینه آنها از روشهای غیر مستقیم ( مالیات یا اجاره )تامین شود.

پارکینگ ها در دسترس باشد.

مقررات پارکینگ ها بطور پیوسته و بدون استثنا یا تغییر اجرا شود .

مسائل مدیریت پارکینگ در حال حاضر

مشکلات پارکینگ ناشی از عدم وجود پارکینگ کافی – عدم مدیریت مناسب – ناکارآمدی اطلاعات و ارائه خدمات می باشد .

ظرفیت زیاد به همان میزان کمبود ظرفیت مشکل آفرین است.

استفاده از پارکینگ برای بالاترین اولویت نیاز مدیریت شود.

مقررات پارکینگ با توجه به شرایط انعطاف پذیر باشد.

راهکارهای مدیریت پارکینگ

۱- افزایش پارکینگ

۲- استفاده بهینه از پارکینگ های موجود

۳- توجه به تقاضای متغیر

۴- کاهش تقاضای پارکینگ

افزایش پارکینگ

– حداقل الزامات پارکینگ

– افزایش میزان پارک حاشیه ای

– کمک هزینه دادن به پارکینگ ها

– طراحی مجدد امکانات موجود

استفاده بهینه از پارکینگ های موجود

– ارتقا اطلاع رسانی به استفاده کنندگان

– قانونمند کردن پارکینگ

– توسعه مسیر پیاده روی

– پارکینگ اشتراکی

– پارکینگ عمومی

– مدیریت دسترسی

– مقررات دقیقتر پارکینگ

– کنترل عبور و مرو پارکینگ

توجه به تقاضای متغیر

– خدمات دلالی پارکینگ

– قیمت گذاری متغیر

کاهش تقاضای پارکینگ

– دریافت هزینه پارکینگ

– دریافت عوارض پارکینگ

– توسعه روشهای دیگر حمل و نقل

– کاهش فضای پارک

– ایجاد پارکینگ دوچرخه سواری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0