شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

 • Email: Info@Shahrsazionline.com
 • Telegram: @shahrsazi0nline
 • Bisphone: Shahrsazionline
 • Googel+ : shahrsazionline
 • Payamak (iran): 30007546323232
 • line: 0935-1373772

میدان امام علی (ع) اصفهان

مجموعه میدان امام علی (ع) با عناصر تشکیل دهنده خود شامل میدان اصلی، بازارهای پیرامون، مسجد جامع در شمال غرب و مسجد و منار علی در جنوب، مجموعه هارون ولایت مجموعه‌ای منسجم و همخوان از عملکردهای فرهنگی، مذهبی و اقتصادی را دارا می‌باشد.

مجموعه میدان امام علی (ع) ۳۱ مرداد سال ۱۳۹۲ با حضور مقامات کشوری به شکل رسمی افتتاح شد.

 • مشخصات میدان امام علی (ع):

محوطه میدان اصلی: ۲۲۵۳۰ متر مربع
سطح کل محوطه میدان و جلوخان: ۶۳/۳ هکتار
سطح کل زیربنای بدنه های میدان و جلوخان:۲۰۸۰۰ متر مربع
سطح زیربنای تجاری خالص بدنه های میدان و جلوخان:۱۰۱۰۰ مترمربع
فضـای چند منظوره و پارکینگ‌های طبقـه اول زیر میدان اصلی
فضای چند منظوره ضلع جنوبی: ۹۳۹۰ متر مربع
فضای چند منظوره ضلع شمالی: ۶۹۰ متر مربع
پارکینگ های ضلع شمالی: ۳۹۶۰ متر مربع
دسترسی و پیش فضاها: ۴۷۸۰ متر مربع

 • اهداف طرح:

پروژه عظیم میدان امام علی (ع) با هدف رونق بخشی بافت تاریخی مرکز شهر اصفهان در سه فاز و با دو رویکرد مداخله مستقیم و مداخله غیر مستقیم از عمده ترین پروژه های بافت قدیم اصفهان می باشد . فاز اول این اقدامات به بهره برداری رسیده است و سایر فازها در حال اجرا و برنامه ریزی می باشد ، در این گزارش اقدامات انجام شده همراه با برنامه ها و طرح های تهیه شده در ارتباط با پروژه در قالب سرفصــل های زیر ارائه شده است :

 • فاز اول :

زیر گذرها و میدان ترافیکی و پارک سوار مجلسی

 • فاز دوم :

میدان اصلی
فضای چندمنظوره زیر میدان
کف سازی میدان
بدنه سازی میدان
میدان جلوخان مسجدجامع
طرح توسعه پارک سوار مجلسی
کف سازی میدان
بدنه سازی میدان

 • فاز سوم :

طراحی شهری محدوده ۳۲/۵ هکتار
اجرای پروژه های ۲۲ گانه پیرامون میدانهای اصلی و جلوخان مسجدجامع.
تکمیل طرح های فاز ۱ و ۲
تملک پروژه های ۲۲ گانه
اجرای پروژه های ۲۲ گانه
پروژه ۸ و ۹ : ۱۰۰ % سفت کاری انجام شده است
پروژه ۱۱ : ۴۰ % سفت کاری انجام شده است
ساماندهی مشاغل شهری
اجرای پارکینک، سرویسهای بهداشتی و تأمین خدمات شهری
احیای بازار و ابنیه های تاریخی
ساماندهی گذرهای تاریخی

 • روش اجرای طرح

اتصال بازار بزرگ اصفهان در محدوده خیابان عبدالرزاق :
در دوره صفویه با رونق میدان امام (ره) و مجموعه محور چهار باغ از نقش و اهمیت میدان قدیم ( میدان کهنه) شهر کاسته شد و به تدریج این میدان به صورت توده ای نا منظم و پر از مشاغل و حرفه های مختلف تبدیل شد.

دردوره معاصر احداث خیابانهای جدید نظم و پیوستگی بافت مرکزی را بهم ریخت و با احداث خیابان عبدالرزاق امتداد بازار بزرگ شهر گسسته شد.

در راستای احیا و بازسازی مجموعه میدان امام علی (ع) و محور فرهنگی ، تاریخی بازار اصفهان ، پروژه اتصال بازار بزرگ در محدوده خیابان عبدالرزاق آغاز گردید و با اجرای این پروژه قسمتی از بدنه غربی میدان امام علی (ع) شکل گرفت . امروز پس از چهل سال با اجرای این بخش از پروژه عظیم میدان امام علی ( ع ) مجددا بازار تاریخی شهر اصفهان در ضلع شمال و جنوب خیابــان عبد الرزاق به یکدیگر متصل شدند . اجرای این پروژه طراحی شهری علاوه بر حل معضلات ترافیکی و نابسامانیهای فیزیکی محدوده بافت تاریخی باعث رونق و اعتلاء هسته مرکزی تاریخی و بازار شهر اصفها ن خواهد شد .

 • درصد پیشرفت پروژه : ۱۰۰ درصد

اتصال بازار ریسمان به بازار هارونیه (A۷) و ادامه بازار هارونیه به بازار غاز (A۹) :

به منظور شکل دهی بدنه میدان امام علی پروژه بازســازی ادامه بازار ریسمان بر اســـــاس شواهد تاریخی درحال اجرا می باشد. اجرای سیمای ظاهری بدنه داخلی میدان طبق طرح ازدیگر اقدامات پروژه احیای میدان امام علی (ع) است .

بدنه‌های میدان های اصلی و جلوخان مسجدجامع
سطح کل زمین بدنه های میدان : ۱۴۸۳۱ متر مربع
سطح کل زیر بنای فضاهای بدنه میدان و جلوخان A۱ تا A۱۳، ۲۱۲۲۲ متر مربع
سطح زیر بنای تجاری خالص بدنه های میدان و جلوخان؛۸۹۶۰ متر مربع

 • پروژه‌های بلا فصل:

در محدوده ۵/۳۲هکتار طرح تعداد ۲۲ پروژه عمدتا تجاری ، تعریف و اجرایی گردیده است. پروژه های شماره ۸ و۹ و۱۱ عملیات اجرایی آن شروع و طرح های معماری سایر پروژه ها در دست تهیه است. تملک و آزاد سازی این پروژه ها با اولویت در حال انجام است.

طرح تفصیلی محدوده ۳۲/۵ هکتاری میدان امام علی (ع) طی جلسات متعدد کارشناسی بررسی و آماده ارایه به کمیسیون ماده ۵ شده است .

در این طرح کاربری و شبکه معابر بهمراه پروژه های تجاری و محدوده پارکینگ های مورد نیاز مشخص و ارایه گردیده است.
کاربری اراضی محدوده در وضع موجود:

از مجموع ۵/۳۲ هکتار مساحت محدوده مورد مطالعه سطحی معادل ۶/۲۷ درصد به معبر و فضای باز و ۸/۱۳ درصد به سطوح تجاری و ۱۱ درصد به کاربری مذهبی اختصاص دارد.

 • طراحی شهری – ساماندهی مشاغل شهری :

رونق و احیاء مرکز تجاری و هسته تاریخی شهر اصفهان در پروژه میدان امام علی (ع) علاوه بر اقدامات عمرانی نیازمند ساماندهی و تنظیم فعالیتهای اقتصادی بر پایه حفظ هویت فرهنگی ، تاریخی و محلی با ایجاد ساختاری منظم و هدفمند می باشد. در این راستا مطالعات گسترده ای انجام شده است که به اختصار ارائه می گردد.

 • موزه میدان امام علی (ع):

حفظ و نگهداری آثار و اشیاء مکشوفه در طی عملیات حفاری پروژه از عمده دغدغه‌های مسئولین شهری بوده است . بدین منظور با هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی طی مطالعات بعمل آمده سرای خیار از بناهای تاریخی واقع شده در مرکز میدان جهت استقرار این اشیاء و اسناد و مدارک پروژه در نظر گرفته شده است . هزینه اجرای این پروژه بالغ بر ۳۰ میلیار ریال شامل تملک و اجرا خواهد بودکه اقدامات طراحی آن توسط سازمان انجام گرفته و عملیات مرمت بازسازی این بنا پس از آزاد سازی شروع خواهد شد.

 • مرمت و ساماندهی بازار ها و ابنیه های تاریخی محدوده میدان امام علی (ع):

از اولین اهداف پروژه میدان امام علی (ع) بهسازی و نوسازی و مرمت بافت فرسوده و تاریخی هسته مرکزی شهر اصفهان بوده است.
برخی از اقدامات عمرانی میدان امام علی (ع):

بازار بزرگ
بازار باغچه عباسی
بازار هارونیه
بازار ریسمان
بازار غاز
موزه امام علی(ع)
ساماندهی گذر ابو اسحاقیه
تجاریهای بازار هارونیه
گذر مسجد علی

 • پروژه پارکینگ کمر زرین:

پروژه کمر زرین واقع در شمال میدان امام علی (ع) با کاربری پارکینگ و تجاری و مساحت ۷۶۵۳ مترمربع از پتانسیل های عمده در جهت احیاء بافت تاریخی و فرسوده این محدوده می باشد . از آنجایی که در تمامی پروژه های میدان امام علی (ع) زمان زیادی صرف تملک و آزادسازی می گردد پروژه کمر زرین این قابلیت را دارد که با توجه به مالکیت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در این محدوده و با در اختیار گذاشتن آن در طرح امام علی (ع) سهم قابل توجهی از پارکینگ های پروژه را با توجه به حذف طبقه -۲ پارکینگ زیر میدان را تامین نماید .

مساحت کل محدوده : ۱۱۹۸۰ مترمربع – مساحت تملک شده : ۷۶۵۳ مترمربع – تعداد واحدها :۴۵ پلاک

 • دانشگاه علوم و معارف قرآن و حدیث علامه مجلسی(ره)

در جوار مقبره علامه مجلسی و مسجد جامع اصفهان در شمال غرب پروژه میدان امام علی (ع) دانشگاه علوم و معارف قرآن و حدیث علامه مجلسی در زمینی به مساحت حدود ۰۰۰/۳۰ متر مربع در چند فاز در دست برنامه ریزی می باشد. طراحی فاز اول این پروژه با تملک ۵۲۰۰ متر مربع از اراضی فرسوده این محدوده با همکاری شهرداری اصفهان شروع و فازهای بعدی در دست مطالعه است .

نکاتی که باید بدانید !

 • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل2

نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل۲

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۲۷, ۱۳۹۶ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دانلود نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل۲
نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل

نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۲۳, ۱۳۹۶ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دانلود نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل
طرح جامع شهر ساری 3

طرح جامع شهر ساری ۳

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۱۷, ۱۳۹۶ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دانلود طرح جامع شهر ساری ۳
نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم

نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است ...
طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد

طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۱۰, ۱۳۹۶ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دانلود طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد
طرح جامع شهر بوئین زهرا

طرح جامع شهر بوئین زهرا

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ اسفند ۹, ۱۳۹۶ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است دانلود طرح جامع شهر بوئین زهرا
 • نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل2
  نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل۲
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۲۷, ۱۳۹۶

  دانلود نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل2

  فایل
  دانلود
 • نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل
  نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

  دانلود نقشه اتوکد طرح جامع استان اردبیل

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع شهر ساری 3
  طرح جامع شهر ساری ۳
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۱۷, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع شهر ساری 3

  فایل
  دانلود
 • نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم
  نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم
  نوشته شده توسط مرجان جعفری |

  نقشه اتوکد طرح جامع شهر بندر دیلم چون برای بسیاری از دانشجویان شهرسازی تهیه نقشه کد منطقه (نقشه پایه) کاری دشوار و بسیار سخت است در این بخش فایل های کد مناطق قرار می گیرد. نکته قابل توجه:این فایل ها فونت مخصوص سازمان نقشه برداری را لازم دارد تا اسم خیابان ها و کوچه ها درست نمایش داده شود.اگر فونت ها بر روی ویندوز شما نصب باشد کلمات و اسم های نقشه درست نمایش داده می شود.در اکثر سیستم ها فونت سازمان نقشه برداری موجود است. قیمت این فایل ۲۰۰۰۰ هزار تومان می باشد که بلافاصله پس از پرداخت آنلاین…

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد
  طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع تفصیلی شهر فخرآباد

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع شهر بوئین زهرا
  طرح جامع شهر بوئین زهرا
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۹, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع شهر بوئین زهرا

  فایل
  دانلود
 • طرح جامع تفصیلی شهر ایج2
  طرح جامع تفصیلی شهر ایج۲
  نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۸, ۱۳۹۶

  دانلود طرح جامع تفصیلی شهر ایج2

  فایل
  دانلود