شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

تأثیرات مکتب شیکاگو در شهر و جغرافیا- قسمت اول

۱- رواج شیوه مشاهده دقیق واقعیت های اجتماعی، تدوین توصیف­ها و تک نگاری­های شهری و تلاش برای ترسیم زندگینامه­هایی از خانوارهای مهاجر و تحلیل آن­ها برای حل مشکلات مربوط به این اقشار(فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۸۱).

۲- اصلاحات اجتماعی و کاهش تنش­ها و بهبود سازوکارهای حیات شهری( فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۸۱).

۳- مبارزه با انحرافات اجتماعی و مشکلات زندگی شهری با شناخت دقیق سازوکارهای آن­ها و تحلیل آن­ها( فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۸۱).

۴- شهر بعنوان یک قلمرو گروه­های سوداگر و رقابت برانگیز شناخته می­شود که در آن عده­ای در جهت بدست آوردن منابع محدود شهر با یکدیگر به رقابت می­پردازند(شکوئی، ۱۳۶۹: ۲۳-۳۲).

۵- همان نیروهایی که اجتماع گیاهان و جانوران را شکل می­دهد، نقش مؤثری در تحول اجتماعات انسانی یا شکل دادن به آن­ها دارد و بوم­شناسی آشکار کننده تأثیر آن­ها در شکل­گیری فضاست(پاپلی یزدی و سناجردی، ۱۳۸۶: ۲۹۸).

۶- توجه به طبیعت بطوریکه محیط انسانی در دل محیط طبیعی مطرح می­شود(زیاری، ۱۳۸۵: ۱۱).

۷- توجه به شرایط آب و هوایی، توپوگرافی، پوشش گیاهی، خصیصه­های اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و قومی و نظام حکومتی در رابطه با ساخت داخلی شهرها، محل انتخابی گروه­های انسانی و همه پدیده­هایی که در محیط جغرافیایی شهر ظاهر می­شوند اما برای جغرافیدانان بیش از همه، ساخت داخلی شهرها و موقعیت جغرافیایی آن­ها مورد توجه است(پوراحمد و شماعی ،۱۳۸:۱۳۸۴).

۸- ارائه مفاهیمی همچون نومیدی و سازمان­زدایی اجتماعی؛ این مفهوم در واقع در پی ارائه تصویری از ذهنیت و روحیه مهاجرانی هستند که تمام پیوندهای حیاتی خود را با چارچوب­های اجتماعی و ملی خود از دست داده­اند و دچار سردرگمی و نومیدی شده و مستعد انحرافات اجتماعی و سقوط اخلاقی و گرفتار شدن در فقر و تنگدستی هستند( فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۸۲).

۹- بهره­گیری از داروینیسم اجتماعی، در زمینه عامل رقابت میان شرکت­ها، بنگاه­های تجاری و خانواده­ها برای دستیابی به نقاط مطلوب شهر(خمر، ۱۳۸۵: ۱۸۲ ).

۱۰- مطرح کردن پهنه طبیعی؛ پارک۱ پهنه طبیعی شهری را بخشی از شهر (یک محله) می­داند که بدون وجود طرحی از قبل پدید آمده باشد و کارکردی خاص در مجموعه شهری داشته­باشد. پهنه طبیعی دارای تاریخی طبیعی یعنی ناشی از حرکات طبیعی نیز هست. این پهنه­ها بر اساس تعلق­های فرهنگی، اجتماعی یا موقعیت­ها، افراد را در هر محله توزیع می­کنند( فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۸۳).

۱۱- ارائه رویکردی محیط شناسانه(محیط شناسی شهری)( زیاری،۱۳۸۵: ۱۱).

۱۲- درنتیجه گوناگونی اجتماعات شهری و تحرک اجتماعی، نسبت بسیاری از شهروندان کرداری ضداجتماعی پیدا می­کنند و بدون اعتنا به دیگران به زندگی خود ادامه می­دهند (http://www.pajoohe.com/fa/index.php? Page= definition&UID= 41182).

۱۳- برخورد جغرافیای شهری با مسائل اجتماعی شهرها(زیاری،۱۳۸۵: ۱۱).

۱۴- توجه به جغرافیا بعنوان علم بوم شناسی انسانی(شکوئی، ۱۳۸۷: ۲۲۷).

۱۵- توجه به خرده فرهنگ­ها و اینکه جامعه شهری در استیلای یک فرهنگ ساده و متجانس نیست بلکه از خرده فرهنگ­های گوناگون ساخته شده­است(ربانی، ۱۳۸۷: ۲۸۶).

۱۶- محیط شهری با وجود مجاورت جغرافیایی ساکنانش، فاصله اجتماعی را تشدید می­کند که در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک و متوسط است

(http://www.pajoohe.com/fa/index.php? Page= definition&UID= 41182).

۱۷- شهر، متشکل از محله­ هایی است که بنا بر نظامی منظم شده­است، نظامی که ناشی از طرح یک نقشه نیست، بلکه ناشی از گرایش­های خود به خودی وضعیت شهری است(پوراحمد و شماعی،۱۴۰:۱۳۸۴).

۱۸- برای تحلیل سکونت­گاه های نامتعارف و اساساً تحلیل فضاهای شهری باید به چهار متغیر اندازه و ویژگی­های جمعیت، سازمان اجتماعی، محیط طبیعی و بالاخره فناوری رجوع کرد و با ارزیابی این متغیرها دلایل مستتر در پس نا همگونی­های مکانی چه در درون هر شهر، چه در فضای ملی و چه در سطح بین­المللی را استنتاج کرد(پاپلی یزدی و رجبی سناجردی، ۱۳۸۶: ۲۹۷).

۱۹- تحلیل مشکلات شهری از جمله انحرافات اجتماعی و بزهکاری جوانان درخلال تبلورهای فضایی(فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۸۸).

۲۰- رابطه تراکم و پراکندگى جمعیت و نحوه توزیع و رابطه آن با آسیب‌هاى اجتماعى (http://vista.ir/content/118173).

۲۱- بیرون بردن صنایع بسوی مناطقی دورتر از شهر و استقرار آن­ها در نزدیکی شهری دیگر و تمرکززدایی ( فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۸۸).

۲۲- ایجاد فاصله اجتماعی میان خرده فرهنگ­های مهاجر و فرهنگ غالب قدرتمند جامعه، به مهاجران این امکان را می­دهد که خود را برای ورود به آن جامعه آماده کنند( فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۸۹).

۲۳- مطالعه محله بعنوان یک واحد اجتماعی- برای اولین بار- توسط پیشگامان اکولوژی شهری این مکتب، رابرت پارک و رودریک مکنزیصورت گرفت که در یک محدوده فیزیکی(محله) در شناخت گروه­های اجتماعی بر روی :

۱- کیفیت زندگی گروه­ ها ۲- کیفیت رفتارها ۳- انواع بزهکاری­ ها ۴- پراکندگی مبتلایان به بحران­های روانی تأکید می­کنند(شکوئی،۴۰:۱۳۸۹).

۲۴- جمعیت در شهرها مرتباً در حال افزایش است و ساختمان­هایش پیچیده­ترند و حومه­هایش توسعه می­یابند (http://www.pajoohe.com/fa/index.php? Page= definition&UID= 41182).

۲۵- محیط­ شناسی فرهنگی و تحلیل محیط شناسی شهری بر اساس آن( فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۹۰).

۲۶- بررسی روابط فضایی- زمانی بر اساس رابطه گزینشی و توزیعی که انسان با طبیعت برقرار می­کند و تفاوت اندکی که با سایر اشکال طبیعی دارد( فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۹۰).

۲۷- ارائه مفهوم تراکم منطق ه­ای؛ گزینش فزاینده شمار هرچه بزرگ­تری از مردم به اسکان­یابی در یک پهنه یا منطقه خاص( فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۹۲).

۲۸- تقویت و تأکید بر مطالعات پیمایشی و تحلیل واقعیات اجتماعی بر اساس روابط میان متغیرها

( فکوهی، ۱۳۸۳: ۱۹۷).

۲۹- ارائه الگوی روستا- شهری برای حل مشکلات شهری( زیاری،۱۳۸۵: ۱۱).

۳۰- نرخ جرائم به نسبت فاصله از مرکز شهر، بطور گسترده­ای تفاوت پیدا می­کند.

http://galin.blogfa.com/8707.aspx)).

۳۱- بالاترین نرخ­های جرم مربوط به این مناطق هستند: نواحی که ساختار فیزیکی به هم ریخته­ای دارند و نواحی که جمعیتشان را از دست می­دهند(همان).

۳۲- نرخ­های بالای جرم در طول زمان ثابت باقی می­ماند، حتی اگر ترکیب جمعیت تغییر یابد(همان).

۳۳- استفاده از روش­های کمی برای جرم شناسی(همان).

۳۴- با ورود مکتب شیکاگو، شهرسازی وارد مرحله نویی می­شود و نوع جدیدی از شهرها پا به عرصه وجود می­گذارند و توسعه شهری آمریکا را در اختیار خود می­گیرد:

۱- آسمان خراش­های بلند مرتبه به صورت یک شهر کوچک، با نقش­های جدید و نیروی اقتصادی و انحصاری فوق­العاده زیاد در بخش مرکزی شهرهای آمریکا ظاهر می­گردد.کارخانه­ها از این بخش انتقال می­یابند و شهرهای بزرگ از نظرسیاسی قطعه قطعه می­شوند.

۲- هر یک از حومه­های شهری به طبقه ویژه­ای اختصاص می­یابد و هر گروه، زندگی در مجاورت هم­گروه خود را ترجیح می­دهد.

۳- در این دوره کارخانه­ها، در سراسر مادر­شهرهای بزرگ پراکنده می­شود. منطقه کارگر­نشین در همه جا دیده می­شود. مثل این است که همه چیز در همه جا پراکنده شده­است، به عبارتی دیگر، مادر­شهرهای بزرگ کاملاً قطعه قطعه شده­اند و اتومبیل و کامیون­ها این قطعه­ها را به هم پیوند می­دهند(شکوئی،۱۵۶:۱۳۸۹).

۳۵- عدم دخالت دولت در امور اقتصادی( خمر، ۱۳۸۵: ۱۸۲).

۳۶- تأکید بر ساخت داخلی شهرها بر اساس مراحل اکولوژیک، هجوم، توالی و جدایی گزینی با تأثیر پذیری از داروینیسم اجتماعی(شکوئی، ۱۳۸۹: ۱۳۰).

۳۷- شهرها به اندازه کافى شبیه هم هستند و وجوه تشابه بین دو شهر را مى‌توان در سایر شهرها تعمیم داد   http://vista.ir/content/118173

فرستنده: زهرا جوهری

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

کارگاه برنامه ریزی شهری-گردشگری در کلاردشت

کارگاه برنامه ریزی شهری-گردشگری در کلاردشت

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
کارگاه برنامه ریزی شهری-استان اردبیل

کارگاه برنامه ریزی شهری-استان اردبیل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ بهمن ۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
کارگاه برنامه ریزی شهری 2-آموزش بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

کارگاه برنامه ریزی شهری ۲-آموزش بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
کارگاه برنامه ریزی شهری-نگرشی برروند تاثير گذاری توريسم تنگه واشی

کارگاه برنامه ریزی شهری-نگرشی برروند تاثیر گذاری توریسم تنگه واشی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۲, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ** فایل مذکور دانشجویی (غیر قابل استناد) بوده و قابلیت اجرایی ندارد و صرفاً جهت آموزش ارائه شده است **
کارگاه برنامه ریزی شهری-بررسی وضعیت سکونتگاههای غیررسمی در کلانشهر تهران با تاکید بر پل مدیریت

کارگاه برنامه ریزی شهری-بررسی وضعیت سکونتگاههای غیررسمی در کلانشهر تهران با تاکید بر پل مدیریت

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۲۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
کارگاه برنامه ریزی شهری-آموزش سکونتگاه های غیررسمی به صورت مطالعه موردی

کارگاه برنامه ریزی شهری-آموزش سکونتگاه های غیررسمی به صورت مطالعه موردی

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ دی ۱۷, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ** فایل مذکور دانشجویی (غیر قابل استناد) بوده و قابلیت اجرایی ندارد و صرفاً جهت آموزش ارائه شده است **