همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Info@Shahrsazionline.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Bisphone: Shahrsazionline
  • Googel+ : shahrsazionline
  • Payamak (iran): 30007546323232
  • line: 0935-1373772

تحلیل و ارزیابی کیفی سنجه های پایداری شهری در شهر تبریز

امروزه شهرها، بویژه شهرهای بزرگ با رشد بالای جمعیت و توسعه بی حد کالبدی مواجه هسـتند. از ایـن رو، ایـن گونه توسعه سبب شده است تا شهرها با مسائل و تنگناهایی چون جدایی محل کار از سکونت، دوری از طبیعت، کاهش فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت، کاهش فضای باز و در نهایت، عدم سرزندگی مواجه گردنـد. بـر ایـن اسـاس، هدف از این پژوهش، شناسایی سنجههای پایداری شهری و میزان رضایتمندی شـهروندان از سـرزندگی محـیط زنـدگی خودشان است. بدین منظور، با استفاده از روش پیمایشی، پرسشنامههایی در سطح چهار محـدوده شـهر تبریـز توزیـع و تکمیل گردید و با بهره گیری از آزمـونهـای خـی دو و دوجملـهای میـزان رضـایتمندی سـاکنان از وضـعیت پایـداری بافتهای شهری مشخص شد. یافته های تحقیق نشان میدهد که میزان رضایتمندی شـهروندان از سـرزندگی شـهری در چهار بافت مختلف شهر تبریز پایین است. آزمون خیدو وجود نارضایتی را در محدودههای مورد مطالعه تایید مـیکنـد؛ به گونهای که در بافت جدید میزان نارضایتی از محیط شهری بیشتر از سایر بافتهاست و همچنین نسبت مشاهده شـده در دسترسی به مراکزی چون فضای سبز، مراکز تفریحی و ورزشی، مراکز خرید هفتگی و مرکز شهر پایین است. بر ایـن اساس، میتوان چنین استنباط نمود که توسعه فضایی – کالبدی شهر تبریز با پایداری شهری متناسب نیسـت. از ایـن رو، توجه به سنجه های پایداری شهری، بویژه دسترسی به فضای سـبز و مراکـز تفریحـی و ورزشـی و افـزایش سـرانه ایـن کاربریها میتواند موجب افزایش سرزندگی محیط شهری و پایداری توسعه شهر گردد.
 
واژه های کلیدی: سنجه های پایداری، سرزندگی، آزمون نسبت، آزمون خیدو، شهر تبریز.

دریافت متن کامل مقاله

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

توسعه پایدار شهری با استفاده از روش بام سبز

توسعه پایدار شهری با استفاده از روش بام سبز

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ مرداد ۶, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است توسعه پایدار شهری با استفاده از روش بام سبز
الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار

الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ تیر ۲۶, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
ساماندهی ضایعات ساختمانی رویکردی نوین در توسعه پایدار شهری

ساماندهی ضایعات ساختمانی رویکردی نوین در توسعه پایدار شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ تیر ۲, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است ساماندهی ضایعات ساختمانی رویکردی نوین در توسعه پایدار شهری
توسعه پایدار و محیط شهر

توسعه پایدار و محیط شهر

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ خرداد ۱۹, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است توسعه پایدار و محیط شهر
تحلیل اثر پذیری توسعه ی پایدار شهری از پدیده ی گردشگری

تحلیل اثر پذیری توسعه ی پایدار شهری از پدیده ی گردشگری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است تحلیل اثر پذیری توسعه ی پایدار شهری از پدیده ی گردشگری
بررسی مولفه های فرهنگی هویت شهر موثر در توسعه پایدار شهری

بررسی مولفه های فرهنگی هویت شهر موثر در توسعه پایدار شهری

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ خرداد ۱۶, ۱۳۹۵ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است بررسی مولفه های فرهنگی هویت شهر موثر در توسعه پایدار شهری