شهرسازی آنلاین

|

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران

فروشگاه
فــــــایل
شهرسازی

همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Shahrsazionline@Gmail.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Soroush: @shahrsazi0nline
  • Instagram : shahrsazionline.ir

تحلیل و ارزیابی کیفی سنجه های پایداری شهری در شهر تبریز

امروزه شهرها، بویژه شهرهای بزرگ با رشد بالای جمعیت و توسعه بی حد کالبدی مواجه هسـتند. از ایـن رو، ایـن گونه توسعه سبب شده است تا شهرها با مسائل و تنگناهایی چون جدایی محل کار از سکونت، دوری از طبیعت، کاهش فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت، کاهش فضای باز و در نهایت، عدم سرزندگی مواجه گردنـد. بـر ایـن اسـاس، هدف از این پژوهش، شناسایی سنجههای پایداری شهری و میزان رضایتمندی شـهروندان از سـرزندگی محـیط زنـدگی خودشان است. بدین منظور، با استفاده از روش پیمایشی، پرسشنامههایی در سطح چهار محـدوده شـهر تبریـز توزیـع و تکمیل گردید و با بهره گیری از آزمـونهـای خـی دو و دوجملـهای میـزان رضـایتمندی سـاکنان از وضـعیت پایـداری بافتهای شهری مشخص شد. یافته های تحقیق نشان میدهد که میزان رضایتمندی شـهروندان از سـرزندگی شـهری در چهار بافت مختلف شهر تبریز پایین است. آزمون خیدو وجود نارضایتی را در محدودههای مورد مطالعه تایید مـیکنـد؛ به گونهای که در بافت جدید میزان نارضایتی از محیط شهری بیشتر از سایر بافتهاست و همچنین نسبت مشاهده شـده در دسترسی به مراکزی چون فضای سبز، مراکز تفریحی و ورزشی، مراکز خرید هفتگی و مرکز شهر پایین است. بر ایـن اساس، میتوان چنین استنباط نمود که توسعه فضایی – کالبدی شهر تبریز با پایداری شهری متناسب نیسـت. از ایـن رو، توجه به سنجه های پایداری شهری، بویژه دسترسی به فضای سـبز و مراکـز تفریحـی و ورزشـی و افـزایش سـرانه ایـن کاربریها میتواند موجب افزایش سرزندگی محیط شهری و پایداری توسعه شهر گردد.
 
واژه های کلیدی: سنجه های پایداری، سرزندگی، آزمون نسبت، آزمون خیدو، شهر تبریز.

دریافت متن کامل مقاله

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار

تبیین کیفیت های محیطی مؤثر بر مشارکت شهروندان در عرصه های عمومی شهری به عنوان بعد اجتماعی توسعه پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۳۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
نقش تفرجگاه های شهری در ارتقاء توسعه پایدار

نقش تفرجگاه های شهری در ارتقاء توسعه پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۳۰, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
ارائه شاخص های سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرح های توسعه راهبردی شهری CDS با استفاده از مدل کارت امتیاز متعادل

ارائه شاخص های سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرح های توسعه راهبردی شهری CDS با استفاده از مدل کارت امتیاز متعادل

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
تحلیل ساختاري- کارکردي مسکن روستایی با رویکرد توسعه پایدار

تحلیل ساختاری- کارکردی مسکن روستایی با رویکرد توسعه پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۲۳, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است
بررسی کنش تعاملی معماری و طبیعت در توسعه پایدار

بررسی کنش تعاملی معماری و طبیعت در توسعه پایدار

این مطلب را مرجان جعفری در تاریخ آبان ۱۶, ۱۳۹۸ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است