انتشارات شهرسازی ایران

انتشارات شهرسازی ایران
انتشارات شهرسازی ایران آمادگی انتشار کتاب های مستخرج از رساله یا پایان نامه در رشته های شهرسازی، معماری و عمران را دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنید و یا با ایمیل Shahrsaziiran@Gmail.com تماس حاصل نمایید.
0