طرح پژوهشی سیستم های هوشمند حمل و نقل ریلی

پیشگفتار
در مواجهه با روند افزایش سریع تقاضا برای "سرعت و چگالی (ظرفیت) بالا"در حمل و نقل ریلی، این صنعت ناچار است به سمت هوشمند سازی سیستم های ریلی گام بردارد . زیرا در طول دهه های اخیر با توسعه و گسترش زیرساختهای ریلی و مراحل پای ه ای بکارگیری انفورماتیک ، تقریب ًا حداکثر بهره برداری ممکن با استفاده از روشهای سنتی حاصل شده است . در کشور های توسعه یافته، فرآیند اطلاع رسانی و نظارت در حمل و نقل ریلی به طور کامل پایان یافته است . بر این اساس، فرآیند هوشمند سازی در حال حاضر با هدف افزایش سرعت و کارایی بالا روبه پیشرفت است . تبدیل حمل و نقل ریلی به سیستم حمل و نقل هوشمند ریلی از طریق هوشمند ساز ی صنایع ریلی، استراتژی اصلی جهت بهبود رقابت پذیری حمل و نقل ریلی نسبت به سایر وسایل عمومی حمل و نقل در قرن بیست و یکم خواهد بود . یافته های فراوان و پیشرفت سریع تکنولوژیهای جدید نظیر سیستم های هوشمند، ارتباطات و نرم افزارها یا سخت افزارهای محاسباتی در زمینه های مربوطه و توسعه تکنولوژیکی صنایع راه آهن، این امکان را فراهم آورده که توسعه حمل و نقل ریلی با سرعت بالاتر و عملکرد بهتر احتیاجات جامعه برای "حمل و نقل ریلی نوین و مدرن" را برآورده سازد. علیرغم آنکه بیش از ١٢٠ سال از ساخت اولین خط ریلی به طول هشت کیلو متر در حد فاصل شهرهای تهران و شهر ری در کشور میگذرد، متاسفانه رشد زیرساختها و سیستم های حمل و نقل ریلی متناسب با شروع این صنعت در کشور پیش نرفته است . عموم ًا تکنولوژی مورد استفاده در حمل و نقل ریلی کشور مربوط به تکنولوژیهای سنتی و ابتدایی سیستم های حمل و نقل ریلی می باشد که این امر خود باعث عدم بهره برداری بهینه از زیرساختهای موجود و کاهش بهر ه وری در سیستم حمل و نقل ریلی شده است . اگرچه بحث مربوط به هوشمندسازی حمل و نقل، بحثی فرابخشی است که باید جهت تدوین اصول و راهبردهای دسترسی به آن ، گونه های مختلف حمل و نقل با توجه به شرایط منطقه ای کشور مدنظر قرار گیرد، اما توصیف و بسط این موضوع که به طور کلی چارچوب برنامه هوشمندسازی به ویژه در بحث حمل و نقل ریلی مربوط به چه مواردی می باشد، از اهداف اصلی این گزارش می باشد.
شرکت مهندسی اندیشه راهیان گسترش (ارگ)

انتشار شهرسازی آنلاین
بلافاصله پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده می شود و همچنین لینک دانلود به ایمیل معرفی شده از جانب شما در قالب رسید خرید ارسال خواهد شد و می توانید همان لحظه فایل را دریافت کنید.

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0