طرح تفصیلی منطقه ۱۲ شهرداری تهران

طرح تفصیلی منطقه ۱۲ شهرداری تهران که شامل فایل هایی از این منطقه بوده و در این مجموعه از فایل Word  و روش های آماتور پرهیز شده و طرح به صورت چندین فایل در اختیار شما قرار داده می شود.این طرح از شهرداری تهران دریافت نشده است و از سوی مشاور ارائه شده است.

منبع طرح مهندسین مشاور و شهرداری تهران می باشند.(حجم فایل ۸۱ مگابایت می باشد)

هدیه ویژه از طرف شهرسازی آنلاین

برچسبها
محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0