فضای جدید گورستان تهران

شهرداری تهران طبق مصوبه شورای شهر تهران ملزم به تملک و مکان‌یابی فضای جدید برای گورستان شهر تهران شد.

اعضای شورای شهر تهران دوفوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش جامع از اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات شورای شهر در ارتباط با ساماندهی گوردستان‌های جدید شهر تهران و آخرین وضعیت گورستان‌های قدیمی شهر را تصویب کردند و بر این اساس مصوب شد تا شهرداری تهران نسبت به تملک و مکان‌یابی جدید برای گورستان شهر تهران و ساماندهی گورستانهای قدیمی اقدام کند. اعضای شورا نسبت به ضرورت دوفوریت این طرح اعتراض داشتند و برخی از اعضا از جمله رحمت‌الله حافظی تاکید داشتند که دوفوریت برای این پروژه معنا و مفهومی ندارد.

همچنین محمد سالاری – عضو شورای شهر تهران در توضیح ضرورت این دوفوریت گفت: جمعیت شهر تهران به سرعت در حال افزایش است و محل فعلی گورستان تهران ضرورت پذیرش اموات جدید را تا چند سال جدید ندارد به همین دلیل تملک و مکان‌یابی جدید برای گورستان تهران طبق مصوبات قبلی لازم است.

مهدی چمران – عضو شورای شهر تهران نیز که با دوفوریت این طرح مخالف بود گفت: موضوع اهمیت این پروژه و نیازسنجی مطرح نیست بلکه اعضا با دوفوریت این طرح مخالفند چرا که این مساله باید در فرصت به زمان بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد.

حبیب کاشانی – عضو دیگر شورای شهر تهران گفت: از سال ۸۳ چندین مصوبه برای ساماندهی گورستان شهر تهران به تصویب رسیده و برای تملک و جانمایی آن دستورالعمل‌های متعددی صادر شده است اما هیچ‌کدام محقق نشده چطور قرار است کاری که در طول ۱۰ سال صورت نگرفته است، طبق این طرح طی سه ماه صورت گیرد و این نوع الزام کردن برای شهرداری تهران غیرقابل اجرا است.

در نهایت اعضای شورای شهر تهران با این دوفوریت موافقت کرده و قرار شد شهرداری تهران نسبت به تملک و مکان‌یابی فضای جدید برای گورستان شهر تهران اقدام کند و گزارش آن را به شورای شهر تهران بیاورد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0