راه حل آلودگی هوا

آلودگی هوا معضلی نیست که بشر در کنترل و کاهش آن ناتوان باشد. چرا که این مشکل زیست محیطی زاییده تکنولوژی بوده و از راههای علمی و تکنیکی می‌توان آنرا از بین برد. همکاری و همیاری عموم مردم و شهروندان در کنار اقدامات قانونی و اجرایی نهادهای دولتی نویدبخش، دستیابی به محیط زیستی عاری از هر نوع آلودگی خواهد بود. در تهران و اکثر کلانشهرها درصد زیادی از مشکل آلودگی هوا ناشی از ترافیک می باشد . ولی نکته مهم اینجاست که لزوما با حل مشکل ترافیک ، معضل آلودگی هوا حل نمی شود . مثلا فرض کنید تعداد زیادی از معابر را تعریض کنیم و تعداد زیادی از بزرگراه ها را دو طبقه کنیم و معابر جدید بسیاری بسازیم. در اینصورت برای چند سال مشکل ترافیک حل می شود ، ولی قطعا آلودگی هوا بیشتر می شود. بنابراین خیلی مهم است که ما در جستجوی راه حل ترافیک به دنبال آن باشیم تا حتما دو مشکل “ترافیک” و “آلودگی هوا” را همزمان حل کنیم. یعنی به دنبال آن گروه از راه حل های ترافیک برویم که مشکل آلودگی هوا نیز در آن حل شود. مثل توسعه حمل و نقل عمومی ، HOV ، مدیریت تقاضا و…….

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0