قوانین ترافیکی برای کاهش آلودگی هوا

امروزه با توجه به اهمیت آلودگی هوا محدودیت زیادی در فعالیت های آلاینده ها ایجاد شده است.

یکی از آلوده کننده های اصلی هوا ، حمل و نقل است که به علت گسترش بی رویه شهرها و افزایش خودرو نقش مهمتری یافته است.

برای کاهش آلودگی  ناشی از بخش حمل و نقل نیز قوانین خاصی در کشورهای مختلف تدوین شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود.

۱- کنترل میزان خروج آلاینده های خودرو

– ایجاد محدودیت در تردد خودروهای فرسوده

( خودروی فرسوده با توجه به سطح استانداردهای هر کشور متفاوت می باشد )

– کنترل وضعیت خودرو با صدورمجوز استاندارد آلودگی

( حداقل هر ۲ سال یکبار بازبینی کامل از وضعیت کیفی خودورانجام می شود و در صورت عدم دریافت استاندارد اجازه تردد داده نخواهد شد)

۲- کاهش توقف خودرو در وضعیت موتور روشن( حالت درجا )

– خاموش کردن اتوبوسها در ایستگاههایی که پیاده و سوار شدن مسافرین زمان بیشتری می برد ( ایستگاههای ابتدا و انتها)

– خاموش کردن خودرو پشت چراغ قرمز

۳- تعیین سرعت مجاز در مناطق آلوده

افزایش سرعت باعث افزایش آلودگی می شود بنابراین تعیین سرعت مجاز می تواند باعث کاهش میزان آلاینده گردد.

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0