پیاده راه های کشور سوییس

نام منطقه / شهر

مشخصات

توضیحات

Zermatt

جمعیت ۵۶۸۷ نفر – تمام شهر بدون تردد خودرو است.

در بعضی مناطق تاکسی ها و وسایل حمل بار با سرعت کم می توانند تردد نمایند

Saas-Fee

جمعیت ۱۶۰۷ نفر

تمام شهر بدون تردد خودروست

Zürich

بخشی بزرگی از منطقه قدیمی بدون تردد خودروست.

Geneva

جمعیت ۱۰۰۰۰نفر

۱۰ خیابان بدون تردد خودروست.

Basel

بسیاری از بخش های آن تقریبا بدون تردد خودروست.

شهر تاریخی که سیستم حمل و نقل آن ترامواست .

Bern – Halen

تمام شهر بدون تردد خودروست و  در ورودی  آن پارکینگ وجود دارد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0