پیاده راه های کشور هلند

توضیحات

Giethoorn

کل شهر بدون تردد خودرو و جمعیت ۲۵۰۰ نفر دارد

رفت و آمد با قایق انجام می شود

Kalverstraat/Nieuwendijk, Amsterdam

خیابان اصلی و چند خیابان باریک بدون تردد خودرو است

منطقه تجاری و خرید

Islands of Vlieland and Schiermonnikoog

حدود ۱۰۰۰ نفرساکن و تعداد زیادی توریست دارد

فقط ساکنین اجازه تردد با خودروی خود را دارند

Groningen

جمعیت در بخش بدون تردد خودرو حدود ۳۰,۰۰۰

اغلب مناطق قدیمی شهر بدون تردد خودرو و منطقه ای نیز مشترک با محوطه دانشگاه است

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0