معیار های اصلی ایجاد یک محدوده پیاده

* تمرکز شاد عابران پیاده
در عمل، حتی بهترین مسیرهای طراحی شده اگر افراد اندکی در آنها راه بروند، واقعاً پیاده راه نیستند.

* تراکم های مسکونی
برای جذب عابران پیاده زیاد به یک پیاده راه یا باید تعداد زیادی از مردم در یک فاصله پیاده از آن زندگی کنند یا لازم است که محدوده مورد نظر یک معبر متصل کننده بین دو (یا بیشتر) مقصد بشدت جذاب که بیش از ۳ تا ۵ بلوک از یکدیگر فاصله ندارند، باشد.

* ابعاد با مقیاس انسانی
عرض پیاده راه ها باید بین دو یا سه خط عبوری سواره، ارتفاع چراغهای خیابانی از ۷ تا ۱۰ متر و ساختمانهای در امتداد یک پیاده راه بین ۲-۵ طبقه باشند.

* خرده فروشی های فعال و گوناگون
تجهیز مسیر با مجموعه ای غنی از تأسیسات خرده فروشی سالم، گوناگون و محلی ضروری است.

* آرام سازی ترافیک
در مسیری که تمایل وجود دارد پیاده گردد، کلید مسأله جلوگیری از عبور اتومبیل، نیست. بلکه طراحی خیابان به طریقی است که وسایل موتوری را مجبور نماید که به آرامی و با دقت برانند.

* فعالیت ۲۴ ساعته
یک پیاده راه باید در روز و شب زنده باشد. خیابانهای ۲۴ساعته، نه فقط جالب تر و سرگرم کننده تر هستند بلکه همچنین به خاطر مزایای “مراقبت شهروندی” و “چشمهای خیابانی” ایمن ترند.

* محوطه های باریک
عرض های مناسب نسبتاً باریک در امتداد پیاده روها تناوب استفاده از درهای تولید کننده انرژی، پنجره ها و سایر عناصر ضروری برای یک تجربه پیاده لذتبخش را افزایش می دهد.

* محافظت در برابر آب و هوا

* پیاده روهای عریض
یک پیاده راه باید پیاده روهایی عریض -بر حسب حجم عابران پیاده از ۲/۶۵تا ۶/۶۵ متر پهنا- داشته باشد. پیاده روهای بسیار عریض می توانند به غیردلخواهی پیاده روهایی باشند که بیش از حد باریک هستند.

* تجهیزات غیرمزاحم
یک سازوکار قدرتمند برای دور نگه داشتن تجهیزات بدمنظر مزاحم از پیاده رو عمومی، کوچه پشت ساختمانهاست. از این رو، پیاده راه ها تمایل دارند که کوچه ها را در ترکیب خود قرار دهند.

* نماهای اصلی فعال ساختمانی
داشتن درها و پنجره های وسیع رو به خیابان، جذابیت بصری برای عابران پیاده بوجود آورده و به خیابان از طریق ایجاد چشم اندازی از درون ساختمانها تحرک می بخشد.

* شعاعهای چرخش متعادل و فواصل عبوری
یک روش مهم ایجاد ایمنی و ابعاد با مقیاس انسانی، بوجود آوردن خیابانی است که شعاعهای چرخش متعادل و تقاطع های سواره دارد.

* همجواری
برای اینکه یک خیابان واقعاً دارای قابلیت پیاده روی باشد، نیاز است که مقاصد حرکتی از واحدهای مسکونی تا محل های کار، مدرسه، پارک ها و مغازه ها در مجاورت بلافصل یکدیگر (کمتر از حدود ۵۰۰ متر) باشند.

* بلوکهای کم طول
بطورکلی، یک بلوک باید کمتر از حدود ۱۷۰ متر و ترجیحاً ۱۰۰-۶۵ متر طول (جهت کاهش سرعت های وسایل نقلیه موتوری) داشته باشد. اغلب شهرهای با قابلیت پیاده روی، کوتاهترین طول های بلوک را دارند.

* دور منظر انتهایی
دور منظر انتهایی این حس را بوجود می آورد که پیاده روی تحرک “بی پایان” نمی باشد و بعنوان یک هدف در منظر جلوی عابر پیاده قرار می گیرد.

* بنگاههای تجاری مناسب
پیاده راهها بطور معمول خرده فروشی های “بزرگ اندازهӠو مرتبط با ماشین را ممنوع می کنند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0