کمیته بهسازی بافت فرسوده

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به تشکیل کمیته مشترک فیمابین وزارت راه وشهرسازی و وزارت کشور به منظور ایجاد همکاری های مشترک اشاره کرد و گفت: …

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به تشکیل کمیته مشترک فیمابین وزارت راه وشهرسازی و وزارت کشور به منظور ایجاد همکاری های مشترک اشاره کرد و گفت: تعامل و هماهنگی بین بخشی، همسوسازی برنامه های دستگاه های مرتبط با امر بهسازی و بازآفرینی بافت‌های شهری، توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از اثرات تشکیل کمیته مشترک است.

محمدسعید ایزدی با اشاره به برگزاری نشست مشترک در محل وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیارهای کشور) با حضور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور، دبیر کلانشهرهای کشور در خصوص تشکیل کمیته مشترک همکاری گفت: هدف از تشکیل کمیته مذکور ایجاد هماهنگی، همگرایی ،سیاستگذاری ،برنامه ریزی، تامین منابع مالی و اجرای برنامه های بهسازی و نوسازی(بازآفرینی) بافتهای شهریوتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای کشور می باشد.

وی افزود: به دلیل بین بخشی بودن فعالیتهای بهسازی و نوسازی(بازآفرینی) بافتهای شهری وتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی پیش از پیش ضرورت تشکیل کمیته مشترک احساس می شود. ایزدی تصریح کرد: همکاری های مشترک بسترهای لازم را برای تعامل دستگاه های مختلف مدیریت شهری و اجرای برنامه های بهسازی و نوسازی(بازآفرینی) بافتهای شهری وتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی فراهم کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این اقدامات ظرفیت سازی در مدیریت شهری را عینیت بخشیده است، بیان کرد: تعامل و هماهنگی بین بخشی و همسوسازی برنامه های دستگاه های مرتبط با امر بهسازی و نوسازی(بازآفرینی) بافتهای شهری وتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی از اثرات تشکیل کمیته مشترک است.

مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، افزود: با توجه به اهمیت بهسازی و نوسازی(بازآفرینی) بافتهای شهری وتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی انتظار میرود که تمامی دستگاه های مرتبط در سطوح ملی و منطقه ای و محلی با هماهنگی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، این برنامه ها را اجرایی کنند.

گفتنی است؛ نشست مشترک مذکوردر راستای اجرایی کردن ماده(۱۶) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و نا کارآمد شهری وزارت راه وشهرسازی (سازمان عمران وبهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استانها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط در فرآیند احیاء بهسازی و نوسازی بافتهای شهری وناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی واستفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه وتدوین سند ملی راهبردی احیاء،بهسازی و نوسازی وتوانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی – اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0