الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان

معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان کرد: نحوه لحاظ الزامات فنی پدافند غیرعامل در مقررات ملی ساختمان و فلسفه علمی حاکم بر مبحث ۲۱ که الزامات شهرسازی، معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، مورد توجه قرار گیرد.

معاون فنی سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت : پدافند غیرعامل از مسائل دفاعی امنیتی است که با توجه به تغییر ماهیت جنگها به سایبری و بیوتروریستی لازم است راههای کاهش صدمات آسیبها را در بخشهای مختلف شناسایی و اجرایی کنیم.

وی بیان کرد: پدافند غیرعامل دفاعی صلح آمیز است که هزینه های کمی دارد و باذ ایمن سازی مناطق حساس می توان سیستم دفاعی را تقویت و با رعایت برخی نکات در ساخت و سازهای جدید مانند مترو، بیمارستان به کارکردهای چند منظوره این مراکز مانند استفاده برای اقامت افراد و نگهداری آذوقه توجه کرد.

معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور یادآورشد: افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، تسهیل مدیریت بحران، ارتقای پایداری ملی در برابر تهدیدات دشمن در علوم فنی و مهندسی، علوم هسته ای، پزشکی، زیستی و انسانی برخی مراکز حساس و حیاتی مانند نیروگاه، صداوسیما، سایت های هسته ای، شریان های راهی، سدها در پدافند غیرعامل محور کارهاست.

وی افزود: حفاظت مردم و اداره آنها، تداوم خدمات ضروری و پایداری زیرساخت های مرتبط با مردم در پدافند غیرعامل بسیار مهم و حیاتی است اما در بسیاری از ساخت و سازها موضوع پدافند غیرعامل رعایت نشده که ضروری است نسبت به آن توجه بیشتری شود.

معاون فنی سازمان یادآورشد: در سیگنال رسانی ماهواره ای اقدامات خوبی شده و در حوزه سایبری هم آسیب ها کاهش یافته اما در برنامه های جدید باید برای تامین آب، برق، انرژی، غذا، بهداشت، امنیت عمومی لازم است با آموزش گروه های مختلف جامعه بستر مناسب برای مقابله با حوادث را فراهم کنیم.

معاون فنی تصریح کرد: مخازن ذخیره سوخت، سردخانه ها، پست های انتقال برق، نیروگاه، مرامز صداوسیما، خطوط انتقال گاز، مراکز هسته ای، مخابراتی، پتروشمی، راههای مواصلاتی از مناطق مورد تهدید در پدافند غیرعامل است که با آموزش های تخصصی باید راهکارهای تخصصی و علمی برای دفاع را شناسایی کنیم.

وی اظهارداشت: الزامات قانونی پدافند غیرعامل در حوزه فنی در ۱۳ بند مصوب شده که هشت بند آن مربوط به مباحث شهری است که در قانون برنامه پنجم توسعه کاهش آسیب پذیری زیرساختها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مراکز حساس، مردم و منافع ملی کشور دیده شده است.

معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان کرد: نحوه لحاظ الزامات فنی پدافند غیرعامل در مقررات ملی ساختمان و فلسفه علمی حاکم بر مبحث ۲۱ که الزامات شهرسازی، معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، مورد توجه قرار گیرد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0