مسیرهای ویژه دوچرخه چیست؟

طبق تعریف AASHTO ، مسیر ویژه دوچرخه قسمتی از معبر است که برای استفاده دوچرخه سواران طراحی می شود. طی سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و کشور های اروپایی، دوچرخه به عنوان یکی از وسایل حمل ونقل روزمره شناخته شده است و میزان استفاده از این وسیله حمل و نقل در این کشورها هر روز رو به افزایش است. از این رو این کشورها فعالیت های گسترده ای در زمینه طراحی lane دوچرخه، مسیر های دوچرخه سواری و ایمنی در این زمینه انجام داده اند.
سازمان حمل و نقل آمریکا یکی از سازمان هایی است که در این زمینه فعالیت گسترده ای داشته است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0