قانون کانال مشترک در تایوان

فصل اول : مقررات عمومی

ماده ۱: این قانون برای ترویج ساخت کانال مشترک تصویب شده است، برای بهبود کیفیت زندگی شهرها و روستاها ، برای مجتمع کردن کارگذاری تاسیسات عمومی، برای بالا بردن مدیریت خیابانها و برای حفظ ایمنی ترافیک و ظاهر شهری.

موضوعاتی که در اینجا پوشش داده نمی شود بایستی توسط قوانین یا آیین نامه های کاربردی کنترل شود.

ماده ۲: عبارات مورد استفاده در این قانون به صورت زیر تعریف می شود:

کانال مشترک : ساختاری که زیر زمین یا روی زمین ساخته می شود و شامل بیش از دو نوع تاسیسات عمومی است و تسهیلات آن شامل زهکشی، تهویه، روشنایی، مخابرات، برق، و سیستم های مرتبط نظارت و بازرسی است.

تاسیسات عمومی : لوله و سیمها شامل برق، مخابرات (همچنین برای استفاده نظامی و پلیس) آب، فاضلاب، گاز، زباله، نفت، جسم گازی، CATV، لامپ خیابان، علائم ترافیک، و دیگران برای استفاده عمومی به تشخیص مقامات ذیصلاح توام با نظارت و مباشرت اداره تاسیسات مربوطه.

سازمان یا اداره تاسیسات : سازمان یا اداره ای است که تاسیسات عمومی را اداره می کند.

ماده ۳: مقامات ذیصلاح مربوط به این قانون وزارت امور داخلی (Ministry of Interior) در سطح مرکزی ، دولت در سطح شهرداری، و فرمانداری شهر در سطوح شهر.

ماده ۴: مقامات ذیصلاح در سطح مرکزی برای امور زیر بودجه می گیرند:

پیمان بستن سیاست توسعه و استراتژی کانال مشترک.

تعیین قوانین و آیین نامه های کانال مشترک.

تحقیقات و پیشرفت های فناوری کانال مشترک.

مدیریت ساخت کانال مشترک در تطابق با پروژه های مهم ملی.

تاییدیه های سیستم های کانال مشترک به وسیله شهرداری یا فرمانداران شهر انجام می شود.

تاییدها و هماهنگی های نقشه ساخت و مدیریت سیستم های کانال مشترک که از شهرداری و یا شهر یا از بیش از دو شهر عبور می کند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0