اندازه گیری نیازهای یادگیری – پروژه LILARA

در پروژه LILARA یک ابزار اندازه گیری ( یک ممیزی نیازهای یادگیری) برای همه مقامات محلی و منطقه ای توسعه یافته است که یک ابزار برای کمک به ایجاد دیدگاه ها است (در این ممیزی ترکیب شهر یا منطقه یادگیرنده و چگونگی ایجاد آن به صورت محلی بررسی می شود). پاسخ دهندگان توسط بیان مشاهدات و ایده هایشان برای تمرین در این فرایند دعوت می شوند. برای مدیران نیز یک ابزار بازخورد باارزش است. ممیزی به سه بخش تقسیم شده است. در ابتدا از کارکنان ادراکشان را درباره تعدادی از عناصری که برای شهر یادگیرنده ضروری هستند، می پرسند و اینکه چگونه آنها می خواهند برای مواجه با آن آماده شوند. در مرحله دوم ادراکشان را در خصوص اینکه شهر یا منطقه براساس ۲۰ پارامتر پذیرفته شده توسط LO (Labor Organization) تا چه حدی به عنوان سازمان یادگیرنده در حال حاضر شناخته می شود، بررسی می کنند. مرحله سوم که بخش اصلی ممیزی است، کارکنان نیازهای دیگر یادگیری که برای ساختن شهر یادگیرنده لازم دارند، شناسایی می کنند. در ادامه ۱۲ مجموعه موضوعات که توسعه شهر یادگیرنده را در بر گرفته است، شرح داده شده است:

۱- آگاهی، درک و دانش اولیه
۲- پی آمدهای خلق ارزش
۳- پی آمدهای آموزشی
۴- پی آمدهای همکاری و مشارکت
۵- پی آمدهای تکنولوژی
۶- پی آمدهای فرهنگی
۷- پی آمدهای سازمانی و برنامه ریزی
۸- پی آمدهای مالی و سرمایه گذاری
۹- پی آمدهای دموکراسی و سیاسی
۱۰- نقش های ذی نفعان و همکاری شان
۱۱- پی آمدهای محیطی

پروژه LILARA هنور در مرحله پیشرفت است و انتظار می رود نتایج مهمی از پیمایش های مجریان منطقه یادگیرنده و ذی نفعفان در مدارس، دانشگاه ها، کالج های بزرگسالان و کسب و کار به دست آید.

تهیه و ارسال : خانم سوده بیات

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0