فعالیت های فرهنگی شهرداری ایتالیا

اداره اماکن فرهنگی زیر در حیطه وظایف شهرداری های ایتالیا می باشد:

تئاترها

سالن های کنسرت موسیقی

کتابخانه ها

اماکن فرهنگی و باشگاه ها

مدارس هنری و موسیقی

مدرسه رقص

پارکهای فرهنگی

موزه های دولتی

موزه های ملّی

گالری های هنری

نمایشگاه های هنری

مراکز مطالعاتی و علمی

مراکز انتشاراتی و هیأت های تحریریه

کتابخانه ها، موزه ها و گالریهای هنری کشور از طریق بودجه های دولتی به طور کامل تأمین اعتبار می گردند. این در حالی است که سالنهای نمایش تئاتر تا حدودی از بودجه های دولتی استفاده می نمایند.

حقوق کارکنان بخشهای مختلف فرهنگی کشور از طریق دولت تأمین می گردد و این در حالی است که هزینه های مختلف، نظیر هزینه حفاظت از ساختمانها و اماکن فرهنگی و ساخت صحنه های جدید نمایشی از طریق خود سازمانها تأمین میگردد.

تئاتر، موسیقی اُپرا و سالن های رقص به طرق مختلف به تأمین هزینه های اضافی خود مبادرت می نمایند. سازمانهای مذکور اقدام به تشکیل شوراهایی از متولیان (اعضای شرکتهای ثروتمند) نموده است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0