مناطق متقاضی برج سازی در پایتخت

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران گفت: با توجه به این که هنوز ضوابط بلند مرتبه سازی به تصویب کمیسیون ماده ۵ نرسیده است ، هرگونه ساخت و ساز بلند مرتبه در شهر تهران در هر نقطه شهر ، قطعا نیاز به اخذ مصوبه این کمیسیون دارد .

تقی زاده با بیان این مطلب و با اشاره به وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ گفت : طرح های موضعی و موضوعی در پهنه های خاص مانند ام و آر ۲۶۱ نیاز به مشاوره این کمیسیون دارد . وی افزود : در این زمینه هرگونه بلند مرتبه سازی وتغییر پهنه هایی که با شرایط منطبق نبوده اند نیز باید د رکمیسیون ماده ۵ مطرح شود .

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران با اشاره به شرایط لازم برای بلند مرتبه سازی اظهار کرد : عرض معبر و مساحت قطعه از شرایط مهم بلند مرتبه سازی در سطح تهران است ، ضمن آن که مسائل دیگری مانند فراهم آوردن انگیزش های اقتصادی نیز از مسائل مهم شهرسازی است که برای بلند مرتبه سازی به آن توجه می شود .

وی تصریح کرد: با توجه به این که هنوز ضوابط بلند مرتبه سازی به تصویب کمیسیون ماده ۵ نرسیده است ، هرگونه ساخت و ساز بلند مرتبه در شهر تهران در هر نقطه شهر ، قطعا نیاز به اخذ مصوبه این کمیسیون دارد .

تقی زاده در ادامه گفت: با توجه به این وضعیت ، هم اکنون بیشترین درخواست بلند مرتبه سازی در مناطقی مانند مناطق ۱ تا ۷ است و اخیرا یک درخواست در منطقه ۱۹ نیز بریا بلند مرتبه سازی به این کمیسیون ارائه شده است . وی توضیح داد: به لحاظ توازن کالبدی و فضای شهری خواهان بلند مرتبه سازی در مناطق جنوبی نیز هستیم تا علاوه بر تغییر کالبدی ، توازن در کالبد فضای شهری نیز که از اهداف طرح جامع و تفصیلی است ، ایجاد شود .

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0