احیای قانون جامع شهرسازی و معماری

قانون‌ جامع‌ شهرسازی‌ و معماری‌ کشور که در برنامه چهارم توسعه به منظور هویت‌ بخشی‌ به‌ سیما و کالبد شهرها، حفظ‌ و گسترش‌ فرهنگ‌ معماری‌ وشهرسازی‌ و ساماندهی‌ ارائه‌ خدمات‌ شهری‌ عنوان شده بود با گذشت سه دولت،‌ هنوز اجرایی نشده است.

این قانون که مقرر بود تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم تهیه و تدوین شود، هنوز اجرایی نشده است و حال وزیر پیشنهادی راه، مسکن و شهرسازی دولت یازدهم احیای این قانون را در برنامه خود قرارداده است.

این قانون در ماده‌ ۳۰ برنامه چهارم توسعه بیان و مقرر شده که دولت‌ موظف‌ است‌ به‌ منظور هویت‌ بخشی‌ به‌ سیمای‌ شهر و روستا، استحکام‌بخشی‌ ساخت‌ و سازها، دستیابی‌ به‌ توسعه‌ پایدار و بهبود محیط‌ زندگی‌ در شهرها و روستاها، اقداماتی در بخش‌های‌ عمران‌ شهری‌، روستایی‌ و مسکن‌ داشته باشد.

بند اول این ماده به تهیه‌ و تدوین‌ قانون‌ جامع‌ شهرسازی‌ و معماری‌ کشور تا پایان‌ سال‌ اول‌ برنامه‌ چهارم اشاره می‌کند حال با گذشت حدود شش سال، هنوز این قانون معلق مانده و به مرحله اجرا نرسیده است.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت یازدهم که از امروز کار خود را در این وزارتخانه آغاز می‌کند در اولین برنامه ارائه شده خود در بخش زمین، مسکن و شهرسازی احیای این قانون را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و برنامه‌های دیگری در بخش مسکن نیز ارائه کرده که به اعتقاد کارشناسان از برنامه‌های مسکوت مانده است که در صورت اجرا می‌تواند شرایط ساخت و ساز و بازار مسکن را در آینده‌ای نه چندان دور بهبود بخشد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0