زندگینامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی

عباس احمد آخوندی دکتری اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی دانشگاه لندن عنوان پایان نامه جهانی شدن و سیاست گذاری اقتصاد ملی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشد.

رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۸۸ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، زندگینامه و برنامه‌های دکتر عباس احمد آخوندی را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی تقدیم مجلس کرد.

بنابر این گزارش زندگینامه ارائه شده وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

عباس احمد آخوندی
متولد ۱۳۳۶
متأهل و دارای سه فرزند
فعالیت های علمی:
تحصیلات دانشگاهی:
دکتری اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی دانشگاه لندن عنوان پایان نامه جهانی شدن و سیاست گذاری اقتصاد ملی
کارشناسی ارشد رشته مهندسی ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران
تجارب و سوابق علمی
عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۵
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا وابسته به دانشگاه تهران
کتاب های منتشره:
کاربرد پلیمرها در خاک مسلح ترجمه عباس آخوندی (۱۳۷۵) انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی مبانی نظری خصوصی سازی از منظر رابطه دولت-بازار عباس آخوندی نشر پیشبرد ۱۳۸۲
مدیریت بازسازی مناطق زلزله زده: تجربه زلزله گیلان و زنجان حسین بحرینی و عباس آخوندی ۱۳۷۹ انتشارات دانشگاه تهران
اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از نگاه بخش خصوصی عباس آخوندی با همکاری اعظم فیروزی ۱۳۹۰ نشر مکث نظر
مقالات منتشره:
راهبردهای استقرار نظام حکم روایی در منطقه کلانشهر تهران عباس آخوندی و ناصر برک پور فصل نامه راهبرد سال نوزدهم شماره ۵۷ زمستان ۸۹
نظام مهندسی و ترقی معکوس عباس آخوندی نشریه آموزشی خبری تحلیلی شمس سال هفتم شماره ۵۹ و ۶۰ مهر و آبان ۱۳۸۸
بررسی تأثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم‌روایی شهری ایران عباس آخوندی و همکاران نشریه علمی پ‍ژوهشی معماری و شهرسازی سال هفدم شماره ۴۶ بهار و تابستان ۱۳۸۷
آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران عباس آخوندی و همکاران مجلس علمی پژوهشی جغرافیا شماره ۶۳ بهار ۱۳۸۷
چشم انداز نظام حاکمیت منطقه کلانشهری تهران عباس آخوندی و همکاران نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا شماره ۳۳ بهار ۸۷
حاکمیت شهر-منطقه تهران: چالش‌ها و روندها عباس آخوندی و همکاران نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا شماره ۲۹ بهار ۱۳۸۶
مسئله حکمرانی و قانون جامع شهرسازی و معماری کشور عباس آخوندی فصل نامه تحلیلی پژوهشی علوم اجتماعی، جستار های شهرسازی سال ششم شمار ۱۹ و ۲۰ بهار ۸۶
خصوصی سازی از منظر رابطه دولت بازار نشر مرکز ۱۳۸۲
مبانی نظری خصوصی سازی از منظر رابطه دولت –بازار عباس آخوندی مجلس سرمایه سال سوم،‌شماره سوم سال ۱۳۸۲
جهانی شدن و برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی ایران ماهنامه بورس ۱۳۸۰
اقتصاد نفت در عصر جهانی شدن یک پیشنهاد برای منطقه خلیج فارس،‌عباس آخوندی فصل نامه سیاسی مرکز مطالعات وزارت امور خارجه ۱۳۸۰
مشارکت مردم در تولید مسکن و مدیریت شهری عباس آخوندی مجموعه مقالات سومین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران ۱۳۷۵
سازماندهی نظام تولید و تقاضای مسکن در ایران عباس آخوندی مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران ۱۳۷۴
سیاست بخش مسکن در برنامه دوم عباس آخوندی مجموعه مقالات اولین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران ۱۳۷۳
پژوهش های علمی و کاربردی:
استفاده از خدمات فنی تخصص و کارشناسی جهت تهیه مقررات اجرایی و درآمد خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی اعم از تصویب نامه ها،‌آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز قانون اصلاح موردی دانشگاه تهران ۱۳۸۶
بررسی نحوه همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی در برنامه خصوصی سازی کشورهای مختلف و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶
دروس تدریس شده:
تمدن آمریکا مطالعات جهان موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا،‌ دانشگاه تهران
دولت رفاه در بریتانیا دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
اقتصاد انگلستان، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
سمینار، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
رساله‌های دکتری:
ارزیابی فرآیند تملک اراضی رد طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری ایران بارویکرد شهرسازی عدالت محور، هادی سعیدی رضوانی، پردیس های هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹
تأثیرات جهانی شدن بر حکمروایی کلان‌شهری، مطلاعات موردی تهران، میثم بصیرت، پردیس‌های هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ۱۳۸۸
پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد:
بررسی سیاست‌های ضد تورمی در دوره تاچر و گوردون براون، بعثت کلانتر هرمزی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹
بررسی چارچوب مقرراتی خصوصی سازی برق در انگلستان، بیژن کردونی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹
راه سوم و اصلاحات تأمین اجتماعی در بریتانیا، سمیره احمدی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ استاد راهنما
قانون رقابت انگلستان: مطالعات موردی صنعت خودرو در انگلستان، مهشاد حسینی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ استاد راهنما
خصوصی سازی از منظر رابطه دولت بازار: مطالعه تطبیقی ایران انگلستان، حجت صمد نژاد دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸ استاد راهنما
تی .اس‌.الیوت، فرهنگ و فاشیسم، امیر شریفی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ استاد مشاور
شهر جهانی لندن: برتری رقابت لندن در جهانی شدن مالی، سمانه افشاری دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ استاد راهنما
بررسی اثربخشی قانون سقف‌گذاری قیمت: مطالعات موردی شرکت مخابرات بریتانیا از سال ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۳ میلادی، مریم حسین زاده بیرق، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ استاد راهنما
فعالیت‌های اجرایی:
تجارت و سوابق کاری:
عضو شورای رقابت از سال ۱۳۸۸
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان دوره پنجم، ۱۳۸۹ تاکنون
عضو هیأت مدیره دوره پنجم نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از سال ۱۳۸۸ تاکنون
عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان دوره چهارم، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
عضو هیأت مدیره دوره چهارم نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
قائم مقام مدیر عامل صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران از مهر ۸۶ تا شهریور ۱۳۷۷
عضو شورای عالی پول و اعتبار از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
وزیر مسکن و شهرسازی از مرداد ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بهمن ۱۳۶۶ تا مرداد ۱۳۷۲
مشاور رئیس بنیاد مسکن و مسئول بازسازی مناطق سیل‌زده از بهمن ۱۳۶۵ تا بهمن ۱۳۶۶
معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور از مرداد ۱۳۶۱ تا آبان ۱۳۶۵
عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی از خرداد ۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۶۱
طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی:
بازنگری قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، کارفرما: اتاق بازگانی و صنایع و معادن ۱۳۸۹
مجری طرح پژوهشی پروژه تعیین اولویت‌های واگذاری وظایف و کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه حمل و نقل جاده‌ای بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳۸۹
مجری طرح پژوهشی مهندس ایرانی ۱۴۰۴: تدوین چشم‌انداز مهندسی ساختمان در افق چشم‌انداز ۲۰ سال جمهوری اسلامی ایران و صنعت آموزش مهندسی متناظر آن ۱۳۸۹
مجری طرح پژوهشی بررسی نحوه همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی در برنامه خصوصی سازی کشورهای مختلف و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای ایران، کارفرما سازمان خصوصی سازی، ۱۳۸۸
مجری طرح پژوهشی پروژه بررسی نهادی و طراحی برنامه‌های آموزشی، شهرداری‌های شهرهای بندرعباس، تبریز، زاهدان، سنندج و کرمانشاه، شهریور ۱۳۸۸، کافرما: بانک جهانی و وزارت مسکن و شهرسازی
مجری طرح پژوهشی بررسی نقش دولت در مدیریت اقتصاد ملی انگلستان و جایگاه بخش خصوصی در آن ۱۳۸۷
مجری طرح پژوهشی مقررات ملی ساختمان‌های کوتاه مرتبه یک و دو خانواری، پیش نویس بخش سازه مرداد ۱۳۸۷
راهبری مقررات ساختمان‌های کوتاه مرتبه یک و دو خانواری، پیش نویس بخش سازه مرداد ۱۳۸۷
تدوین مقررات اجرایی لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی ۱۳۸۶- ۱۳۸۷
تدوین پیش نویس لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی ۱۳۸۵
مجری طرح پژوهشی تهیه برنامه اجرایی و کنترل اقدامات اجرایی لازم جهت اجرای لایحه سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی، کارفرما، سازمان خصوصی سازی ۱۳۸۵
راهبرد مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مالیه محلی شهر تهران، ۱۳۸۴
راهبری مطالعات بازنگری استراتژیک مطالعات بازنگری نظام مدیریت مجموعه شهری( منطقه کلانشهری)، تهران ۱۳۸۴ –۱۳۸۵
راهبری مطالعات بازنگری استراتژیک نظام تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان ایارن ۱۳۸۴ –۱۳۸۵
تدوین پیش‌نویس لایحه قانون نظام جامع مهندسی ایران ۱۳۸۳ –۱۳۸۴
تدوین پیش‌نویس لایحه خصوصی سازی در سال ۱۳۸۲

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0