مقاله انسان،ساختمان،شهر و محیط زیست

مقاله انسان ، ساختمان ، شهر و محیط زیست از همایش ملی مناسب سازی محیط شهری است که مورخ  ۱۷ آبان ماه  ۱۳۸۵ در تهران برگزار شد و این مقاله توسط آقایان مهدی شفقتی  ، رحیم سرور  ، نادر صنوبر تهیه شده است.

چکیده مقاله:

امروزه روند رو به تزاید شهرنشینی و افزایش مصرف همواره محیط زیست طبیعی را مورد تهاجم و تخریب قرار داده است . امروزه این شعار که سیاست های زیست م حیطی مخالف توسعه و پیشرفت و رفاه یک جامعه می گردد کاملاً مردود شده است چرا که هرگونه پیشرفت (چه در بعد صنعت یا کشاورزی و یا خدمات ) بدون داشتن محیط زیست طبیعی سالم بوجود نمی آید .

برای دریافت اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0