آموزش برنامه ریزی شهری و سیلاب های شهری

آموزش برنامه ریزی شهری و سیلاب های شهری از سری آموزش های رسمی شهرداری می باشد.

چکیده آموزش:

توسعه شهرنشینی و رشد فیزیکی شهرها به دنبال آن یکی از عوامل مهم بروز سیلا بهای شهری می باشد که درجای خود به شرح آن خواهیم پرداخت ولی آنچه که برنامه ریزی شهری را با سیلاب های شهر پیوند می زند، آن است که سیستم جمع آوری آب های سطحی و سیلاب های سطح شهر در هر شهر موضوعی قابل توجه میباشد و جزئی از روند برنامه ریزی شهری محسوب می گردد، معمولاً با توجه به شرایط توپوگرافی و عوامل و عوارض طبیعی طرح ریزی شهری و …
شهر به حوضه های آبریز متفاوتی تقسیم می شود، به نحوی که هر حوضه توسط سیستم و شبکه جمع آوری خود را خواهد داشت و رواناب سطحی هر حوضه توسط یک مسیر جمع کننده به شبکه اصلی انتقال می یابد و به تخلیه گاه ها منتقل م یشود، بنابراین کل حوضه آبریز یک شهر به تعدادی حوضه اصلی و بعضاً برخی از حوض ههای اصلی نیز به زیرحوضه های فرعی تقسیم می شود و سپس طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی از طریق طراحی زیر حوض ههای فرعی و سپس اتصال آن به زیر حوضه های اصلی تا طراحی شبکه در سطح شهر ادامه می یابد.

برای دریافت اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0