مقاله تمدن اسلام شناسه زیبایی سیما

مقاله تمدن اسلام ؛ شناسه زیبایی سیمای نصف جهان توسط خانم های مینا هرندی ، الهام فدوی تهیه شده است.

چکیده مقاله:

همان گونه که می دانیم با ورود اسلام به ایران و تغییر قوانین زندگی شهرنشینی ،روابط اجتماعی و اقتصادی جوامع شهری متحول گشت.

همچنین از سه اصل مهم تغییرات کالبدی می توان از استقرار مسجد که مهمترین ویژگیشهرهای اسلامی است، ارگ و بازار که به ترتیب رشد نظامی و اقتصادی را به دنبال داشتهنام برد که همه و همه منجر به گسترش امپراطوری اسلامی گردید.

پس می توان نتیجه گرفت که اسلام، تمدنی شهری وسازنده است و بهترین تجلی آن را دراصفهان می توان یافت. چرا که اسلام به نوعی یک برنامه شهرسازی کامل را در اصفهانپیاده کرد.

سیمای شهر که همان تصویر خصوصیات کالبدی شهر است و در هر زمان از رشد و توسعهشهر شکل خاص به خود می گیرد، در اصفهان پس از اسلام به اوج زیبایی، عظمت و شکوه خودمی رسد که می توان با تکیه بر پنج عامل خوانایی لینچ در سیمای شهر، نقش تمدن اسلامرا در پر رنگ کردن و خواناتر کردن هر چه بیشتر اصفهان به وضوح مشاهده نمود که طیمقاله به آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0