کتاب طراحی شهری خیابان ها ، الگوها و نظریه ها

مولف: مرضیه فضائلی
ناشر: انتشارات سروش دانش
سال انتشار: ۱۳۹۱

بی تردید امروزه خیابان ها نقشی اساسی در شکل گیری شهرها و ارتقاء کیفیت فضاهای شهری ایفا می کنند.با توجه به کمبود منابع آموزشی در زمینه ی طراحی شهری هدف از تالیف این اثر دستیابی به مجموعه ای مدون و منسجم در زمینه ی طراحی خیابان هاست که با ارائه ی الگوها و نظریه ها و نمونه های برتر نیاز پژوهشگران را در این زمینه مرتفع می سازد. کتاب حاضر با تبیین نظریات اندیشمندان شهرسازی مولفه هایی کیفی و سیاست ها و راهبردهایی در طراحی این فضاها پیشنهاد و در نهایت پس از شناخت و تحلیل خیابان های برتر دنیا به عنوان نمونه اسکیس هایی از خیابان شهری ارائه می دهد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0