طرح مطالعاتی مجموعه شهری همدان

مدیریت معماری و شهرسازی راه و شهرسازی استان همدان از اتمام مراحل اولیه مطالعاتی طرح مجموعه شهری همدان شامل شهرهای همدان، جورقان، مریانج، صالح آباد، بهار، قهاوند، لالجین و مهاجران خبرداد.

محمد حسین مرادی بیان داشت: شهر همدان به عنوان شهر مرکزی مجموعه شهری با شعاع عملکردی ، اقتصادی ، اجتماعی و خدماتی بوده و تمامی شهرهای پیرامون آن دارای یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی و خدماتی است و ضرورت دارد در مدیریت یکپارچه قرار گیرد.
مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان تصریح کرد: مراحل مطالعاتی اولیه طرح مجموعه شهری همدان شامل تحلیل و تدقیق محدوده در سطح ملی و منطقه در حال اتمام است.
وی با اشاره به اهداف تهیه طرح مجموعه شهری بیان داشت: برای تحقق توسعه پایدار در ایران توسعه اقتصادی ،اجتماعی همراه با حفظ و بهبود محیط زیست طبیعی، تدوین اهداف ، برنامه و مدیریت برای هر یک از مجموعه های شهری نه تنها ضروری بلکه حیاتی است.
مرادی درباره چگونگی مهار آسیب های زیست محیطی اظهار داشت: در مجموعه های شهری توزیع و تمرکز متناسب با جمعیت و فعالیت ساماندهی، اسکان کم درآمدهاو از میان برداشتن فاصله مرکز و پیرامون ، برنامه و مدیریت واحد یا هماهنگ شده باعث مهار آسیب های زیست محیطی می شود.
وی همچنین درباره متدولوژی تعیین محدوده شهری همدان گفت: تعیین محدوده مجموعه شهری در دو مرحله صورت می گیرد که مرحله اول آن با استفاده از معیارهای حداکثری وسیع ترین محدوده ممکن معرفی می شود و در مرحله دوم با استفاده از معیارهای تدقیق محدوده تعدادی از بخش ها حذف و محدوده نهایی حاصل می شود.
مرادی اعلام کرد: بر اساس دسته بندی مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ، مجموعه های شهری بر حسب تعداد جمعیت شهر مرکزی به سه گروه مجموعه شهری میانی،بزرگ و منطقه کلانشهری تقسیم بندی می شود. وی اضافه کرد: مجموعه شهری همدان با توجه به جمعیت حدود ۵۲۵ هزار نفری شهر همدان در سال ۱۳۹۰ در گروه مجموعه شهری بزرگ جای می گیرد.
مرادی در پایان خاطر نشان ساخت: اگر جمعیت بین ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر باشد مجموعه شهری میانی و اگر بین ۵۰۰ تا یک میلیون نفر باشد مجموعه بزرگ و چنانچه یک میلیون نفر و یا بیشتر باشد مجموعه شهری مذکور منطقه کلانشهری نامیده می شود.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0