تصویب طرح تفصیلی قاین و سربیشه

در کمیسیون ماده پنج خراسان جنوبی طرح تفصیلی شهرهای قاین و سربیشه به تصویب رسید.

استاندار خراسان جنوبی در جلسه کمیسیون ماده پنج استان با بیان اینکه تاکنون اقدامات بسیار خوب و کارشناسانه ای در زمینه تغییر کاربری ها در کمیسیون ماده ۵ استان به انجام رسیده است، گفت: تغییر کاربری ها بر اساس نیاز و با رعایت اصولی خاص به انجام می رسد نه بر اساس زد و بندها و ضرورت سازی هایی که حاصلی برای مردم نخواهد داشت.

قهرمان رشید رعایت الزامات مربوط به میراث فرهنگی را از جمله وظایف تمامی مسئولان در این رابطه دانست و یادآورشد: میراث فرهنگی بخشی از هویت فرهنگی ما است که باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد. وی ادامه داد: روش های مدیریت شهری ،چیدمان مبلمان شهری و سایر امور مرتبط باید از سوی مسئولین ذی ربط برای مردم و افکار عمومی بازگو شود تا مردم در جریان روند امور در این زمینه نیز قرار گیرند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0