مقاله مؤلفه های آسایش بصری و نقش آن در مناسب

مقاله مؤلفه های آسایش بصری و نقش آن در مناسب سازی محیط توسط دکتراسماعیل صالحی تهیه و منتشر شده است.

چکیده مقاله:

چگونگی رابطه بصری میان انسان و محیط ، از جمله شرایطی است که در کنار سایر شرایط در ارزیابی کیفیت محیط حائز اهمیت است .به عبارت دیگر در صورتی که مناسب سازی محیطی را به فراهم ساختن مجموع شرایط آسایش حرکتی ، آسایش شنیداری، آسایش بصری ، آسایش اقلیمی آسایش اجتماعی و … تجزیه و تعبیر نمائیم . این مقاله از حیث تبیین اینکه آسایش بصری چه نقشی در مناسب سازی محیط دارد؟ ،تهیه و ارائه شده است . در چاچوب مقاله حاضر این مطرح می شود ؛ ” هر چقدر انسان بیشتر خود را در خانه حبس کند نیاز کمتری به منابع اطلاعاتی آگاهانه طراحی شده در محیط کالبدی دارد . … اگر شخص یک بار در محیط گم شدن را تجربه نماید ، اضطراب و حتی وحشتی که به او دست می دهد ، حاکی از این است که توازن و سلامت وجود شخص تا چه اندازه به آشنائی وی با محیط وابسته است …” در چارچوب این مقاله هر یک از مؤلفه های شاخص گونه ذیل و نقش واهمیت آنها در مناسب سازی محیطی تبیین می شوند :
– آلودگی نمادی ( اطلاعات و علائم محیطی )
– آلودگی دیداری ( اغتشاش بصری نماها ،حجم و عناصر )
– آلودگی رنگ در محیط های اطراف انسان
– آلودگی نور
مؤلفه های مزبور در فرایند یک پروژه مطالعاتی •∗ ۱۳۸۳ توسط نگارنده این مقاله مورد بررسی نظری و – در سال ۸۴ تحلیل میدانی قرار گرفتند و برای ارزیابی فضاهای شهری چک لیستی تهیه و ارائه شد .

برای دریافت این مقاله اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0