منابع درآمد شهرداری

یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان ایجاد منابع کافی در آمد و تامین هزینه خدمات شهری است .

به طور کلی درآمد شهرداریها از دو منبع تامین می گردد :

 

منابع درآمد داخلی :

شامل دریافتی های مستقیم شهرداری از عوارض مستغلات ( اراضی و املاک ) و درآمد حاصل از عوارض غیر مستغلات است.

منابع درآمد خارجی :

شامل درآمدهایی است که خارج از سازمانهای شهرداری دریافت می گردد. مانند عوارض آب ، برق، تلفن و نیازمندیهای شهری مشابه ، کارخانه و کمک های بلاعوض دولت.

ماده ۲۹ آئین نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداریها را به طبقات ذیل تقسیم می کند :

۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر )

۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

۳- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

۴- درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری

۵- کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

طبقه بندی درآمدهای شهرداری

۱- سهمیه شهرداری از پرداخت وزارت کشور

۲- عوارض توأم با مالیات وصولی در محل

۳- عوارض بر ساختمانها و اراضی

۴- عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل

۵- عوارض بر پروانه ها، کسب و فروش و تفریحات

۶- درآمد حاصل از فروش و در آمدهای وصولی در مقابل خدمات

۷- درآمد تأسیسات شهرداری و جرایم و تخلفات

۸- درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

۹- کمک بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی و موجودیهای دوره های قبل

منبع : ارائه شده توسط آقای مهندس یوسفیان

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0