مفهوم پایداری

پایداری، به معنای تداوم در امری همچون فعالیت و ایجاد موازنه­ی پویا  میان عوامل موثر فراوان نظیر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی مورد نیاز نوع بشر می­باشد.

پایداری به عنوان وجه وصفی توسعه ، وضعیتی است که در آن ؛ مطلوب بودن و امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمی­ کند و از کلمه Sus ) Sustenere، یعنی از پایین و Tenere یعنی نگهداشتن ) به معنای زنده نگهداشتن یا نگهداشتن گرفته شده است که بر ،حمایت یا دوام بلند مدت دلالت می­ کند.

پایداری در معنای وسیع خود به توانا یی جامعه، اکوسیستم یا هرسیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطلاق می شود، بدون اینکه به طور اجبار در نتیجه تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است یا به دلیل تحمیل بار بیش از حد روی آنها، به ضعف کشیده شودGold, 1996: 1) (.

از طرف دیگر توانایی سیستم برای استقامت و پایایی به گونه ای اجتناب ناپذیر وابسته به موفقیتی است که سیستم در ایجاد ارتباط با محیط بیرو نی کسب می­کند؛ به عبارت دیگر پایداری سیستم به طور کامل وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق ، تغییر و تحول و پاسخگو یی به محیط است و از آنجا که محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر است ، این فر ایند سازگاری و انطباق سیستم باید یک فر ایند پویا و حساس باشد ( کهن گ، ۱۳۷۶: ۱۹۸) . بنابراین :

سیستم پایدار به کارکرد مناسب درونی و به رابطه سازگار با محیط و به عبارت بهتر به پایداری در درون و به پایداری در بیرون ( در تعامل با محیط ) نیازمند است تا در مجموع به عنوان سیستم پایدار عمل کند.

در واقع پایداری در عمل موازنه ای بین ضرورت­های زیست محیطی و نیازهای توسعه است و از دو طریق محقق می شود: کاهش فشارها و افزایش ظرفیتهای موجود ( نصیری، ۱۳۷۹: ۱۱۴)

بنابراین شرایط اصلی پایداری عبارتند از :

۱٫ سیستم­ها باید با شرایط محلی و زیست محیطی سازگار باشند؛

۲٫ سیستم­ها باید با نیازهای آتی و اهداف مورد نظر قابلیت سازگاری داشته باشند؛

۳٫ سیستم­ها باید نسبت به تغییرات، انطباق پذیری کافی داشته باشند و در صورت تخریب سیستم در اثر وقوع حوادث ناخواسته با صرف کمترین هزینه ترمیم شوند؛

۴٫ گسترش سیستم­ها نباید باعث وارد آوردن آسیب به سیستمهای حافظ زندگی انسان مانند آب و هوا ، خاک و سیستمهای بیولوژیکی شود.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

  1. کوروش کریمی :
    ۲۶ مرداد ۹۸

    همزمان با ایجاد پارادایم های مختلف رویکرد های متنوعی برای پیاده سازی آنها ایجاد میشوند. اغلب این رویکردها در قالب چهارچوب های متفاوت با اصول و مراحل مشخص مطرح می شوند. در کشور های متفاوت به منظور حصول توسعه پایدار و به صورت تدقیق شده تر، توسعه پایدار شهری چهارچوب های متفاوتی مانند تفکر سبز، صنعت سبز، کشاورزی سبز و فرهنگ سبز ایجاد گردیده اند. در ایران نیز همچون کشورهای جهان توسعه پایدار با تاکید بر حفظ محیط زیست توجه شده و به تدریج در عرصه سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مختلف و سایر مولفه های توسعه پایدار به عنوان مفهوم فراگیر و چند بعدی مورد عنایت بوده است. علاوه بر تاکید که در تهیه طرح های جامع شهری به رعایت اصول توسعه پایدار (در بعد زیست محیطی و اکولوژیکی) می شود، طرح های شهرهای سالم، شهرهای سبز، تهیه شاخص های شهری طبق نظر دبیرخانه اسکان بشر و نیز فعالیت هایی که پیش از این در خصوص توسعه پایدار شهری طبق معاهدات و مصوبه های کنفرانس ریو انجام می شود از مهمترین اقدامات و چهارچوب های پیاده سازی پایداری در کشور ما می باشند.

0