الزام تامین پارکینگ برای همه ساختمان ها در همه پهنه ها در طرح تفصیلی

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران با تاکید بر الزام تامین پارکینگ در طرح تفصیلی برای همه ساختمان ها در همه پهنه ها گفت : همچنین در خصوص تامین پارکینگ در پارک های جدید نیز ، شهرداری تهران مکلف است تا با مشارکت بخش خصوصی این فضا را تامین کند .

مجید پاکساز با اشاره به وضعیت ساخت پارکینگ و تامین فضاهای پارک در طرح تفصیلی جدید گفت : در طرح تفصیلی جدید تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای همه ساختمان ها و در همه پهنه ها الزامی است.

وی افزود : بر این اساس صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آن نیز ، منوط به تامین پارکینگ مورد نیاز در همان ساختمان و یا در صوت احراز و تایید عدم امکان تامین پارکینگ در ساختمان مربوطه ، در پارکینگ هایی در شعاع ۲۵۰ متر از ساختمان ممکن است .

مدیر کل شهرساز و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد : در همه محورها و محدود ه های دیگر مانند پیاده راهها ، بزرگرا هها ، میدان ها و تقاطع ها نیز که امکان احداث و یا بهره برداری از پارکینگ در واحدهای ساختمانی مربوطه فراهم نباشد ، شهرداری تهران موظف است متناسب با شرایط و رعایت حقوق مکتسبه و صرفه و صلاح شهرداری با سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بستر سازی لازم برای تامین پارکینگ مورد نیاز را انجام دهد .

وی در ادامه افزود : همچنین شهرداری تهران مکلف به احداث پارکینگ با مشارکت بخش خصوصی در پارک های جدید است و در پارک های کنونی نیز در صورت جلب مشارکت بخش خصوصی ، با حفظ مالکیت عمومی و استفاده انحصاری برای پارکینگ می بایست نسبت به احداث پارکینگ مکانیزه اقدام کند .

مهر

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0