الزام تامین پارکینگ برای همه ساختمان ها در همه پهنه ها در طرح تفصیلی

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران با تاکید بر الزام تامین پارکینگ در طرح تفصیلی برای همه ساختمان ها در همه پهنه ها گفت : همچنین در خصوص تامین پارکینگ در پارک های جدید نیز ، شهرداری تهران مکلف است تا با مشارکت بخش خصوصی این فضا را تامین کند .

مجید پاکساز با اشاره به وضعیت ساخت پارکینگ و تامین فضاهای پارک در طرح تفصیلی جدید گفت : در طرح تفصیلی جدید تامین قطعی و احداث پارکینگ مورد نیاز برای همه ساختمان ها و در همه پهنه ها الزامی است.

وی افزود : بر این اساس صدور پروانه بر اساس طرح تفصیلی جدید و هرگونه گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان مربوط به آن نیز ، منوط به تامین پارکینگ مورد نیاز در همان ساختمان و یا در صوت احراز و تایید عدم امکان تامین پارکینگ در ساختمان مربوطه ، در پارکینگ هایی در شعاع ۲۵۰ متر از ساختمان ممکن است .

مدیر کل شهرساز و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد : در همه محورها و محدود ه های دیگر مانند پیاده راهها ، بزرگرا هها ، میدان ها و تقاطع ها نیز که امکان احداث و یا بهره برداری از پارکینگ در واحدهای ساختمانی مربوطه فراهم نباشد ، شهرداری تهران موظف است متناسب با شرایط و رعایت حقوق مکتسبه و صرفه و صلاح شهرداری با سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بستر سازی لازم برای تامین پارکینگ مورد نیاز را انجام دهد .

وی در ادامه افزود : همچنین شهرداری تهران مکلف به احداث پارکینگ با مشارکت بخش خصوصی در پارک های جدید است و در پارک های کنونی نیز در صورت جلب مشارکت بخش خصوصی ، با حفظ مالکیت عمومی و استفاده انحصاری برای پارکینگ می بایست نسبت به احداث پارکینگ مکانیزه اقدام کند .

مهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0