ساختار سیستم شهر در ایران- قبل از انقلاب اسلامی

۱-۴-۱- شهرنشینی:

  • ترکیب دو پدیده

رشد فاصله منظومه های شهری و جمعیت شهری و روستایی

تأییدی بر نظریه وابستگی در سلسله مراتب جوامع شهری ایران قبل از انقلاب.

  • نقطه مشترک طرفداران این نظریه: کشورها و مناطق تووسعه یافته و توسعه نیافته بصورت مستقل بوجود نیامده اند و وابسته بهم هستند.
  • توسعه برخی نقاط موجب عدم توسعه نقاط دیگر و بالعکس.
  • نابرابری سازمانی موجب ایجاد رابطه استثماری بین مراکز و اقمار و زنجیره ای از انتقال ثروت و مازاد تولید از اقمار بطرف مرکز می شود.

رابطه تهران با منظومه های شهری و مراکز استانها و رابطه مرکز و اقمار وابسته است که شامل:

  • وابستگی اقتصادی و انتقال مازاد تولید به تهران:
  • · توسعه تهران در زمان رضا شاه(انتقال مازاد تولید به تهران) و پسرش(تزریق درآمد نفت به شهرها) تا ۱۳۵۷٫
  • تمرکز نخبگان قدرت سیاسی در تهران:

در ۱۳۵۵ بیش از ۴۰٪نیروی کار جمعیت تهران،‌کارمند بودند.

طی۵۵- ۱۳۳۵ جمعیت شهرهای ایران از یک الگو تبعیت کرده:

shahrsaziiii

 

 

فرستنده : خانم مهندس مهناز اکبری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0