برنامه ریزی کاربری زمین :پایداری

یکی از مسائلی که در برنامه ریزی ظهور کرده، توسعه پایدار است.این اصطلاح به توسعه ای اطلاق می شود که نیازهای نسل حاظر را بدون دست اندازی به توانایی نسل آینده در تامین نیازهای خود، تامین کند. طرفداران توسعه پایدار بیان می دارند که مسائل محیطی بایستی با نیازهای اجتماعی و اقتصادی در توازن باشد. طرفداران توسعه پایدار پیشنهاد می کنند که بالاترین کیفیت زندگی انسان به بهترین نحو در ارتباط اقتصاد، محیط زیست و عدالت، بدست می آید.دلایل حمایت و تشویق به پایداری گسترده است و شامل موارد زیر است:

ارتقای سلامت از طریق اطمینان از عدم آلودگی هوا، آب و خاک

کاهش قیمت ها، افزایش منافع و تشویق به توسعه اقتصادی از طریق استفاده موثرتر منابع

احترام به زیستگاه طبیعی حیوانات

مراقبت از محیط زیستی که برای بقای خود به آن متکی هستیم.

پایداری” موضوع های متنوعی را در بر می گیرد، از تولید انرژی گرفته تا طراحی محله، سلامت محیط زیست و کاهش مخاطرات محیطی. جدول زیر موضوعاتی را که استان ها و شهرستان ها می توانند به صورت مستقیم از موضوعات پایداری تاثیر بپذیرند یا بر آن تاثیر گذارند را مشاهده می کنید. در بعضی از موارد راحت ترین جواب، حذف موانعی است که ( گاهاً سهوا ایجاد می شود.) پایه های پایداری را سست می کند. گام دوم ایجاد مشوق هایی است که نتایج مطلوب را تشویق می کند. در آخر بایستی استانداردها را به صورت قانون درآورد.

چهارچوب قانونی توسعه جامعه پایدار (مطالب منتخب)

موضوع

حذف موانع

ایجاد مشوق

وضع استانداردها

کاهش آلودگی
 • امکان توسعه با کاربری مختلط در مناطق منتخب
 • امکان ایجاد توربین های بادی کوچک و سلول های خورشیدی در مناطق مشخص
 • امکان ایجاد واحد های مسکونی-جاری و مناطق با کاربری مختلط به منظور کاهش استفاده از خودرو
 • کاهش نیاز به پارکینگ برای کاربری های مختلط
 • پیشنهاد تراکم برای بام های سبز
 • امکان و تشویق پارکینگ های مشترک
 • در تمامی توسعه ها نیاز به ساخت پیاده رو و ارتباط آن با مناطق اطراف است.
 • نیاز به جایگاه های دوچرخه در تمامی توسعه های تجاری و مساکن چند خانواری
 • محدودیت در سطوح غیر قابل نفوذ و نیاز به استفاده از پیاده روهای نفوذ پذیر در مناطق منتخب
سلامت اجتماع
 • اتخاذ استانداردها برای تسهیل دوچرخه سواری و پیاده روی در مناطق تجاری
 • اتخاذ مناظر خیابانی که اصول خیابان کامل را در خود دارد و دوچرخه سواری و پیاده روی را تشویق می کند.
 • تهیه اعتبارات برای محافظت از درختان
 • پیشنهاد اعتبار فضای سبز برای مراکز تفریحی بهبود یافته
 • نیاز به پیاده رو در سرتاسر پارکینگ ها
 • تشویق تسهیلات ساختمان های غیرمسکونی از قبیل پارکینگ دوچرخه، قفسه های قفل دارو دوش برای کسانی که از طریق پیاده روی یا دوچرخه سواری به محل کار می آیند.
تولید غذا و امنیت
 • اجازه به بازارهای کشاورزان در مناطق تجاری و کاربری مختلط
 • امکان ایجاد مزارع کوچک در مناطق حومه ای با انطباق با استانداردها
 • امکان ایجاد مزارع سبزی در هر جای ناحیه مسکونی
 • ارائه تراکم اضافی به تفکیک های حفاظت که بیشترین درصد زمین های مولد کشاورزی را حفظ می کند.
 • ارائه اعتبارات فضای سبز و منظر سازی به منظور حفاظت از زمین های کشاورزی موجود در شهر یا ایجاد زمین های کشاورزی جدید
استطاعت مسکن
 • برداشت موانع برای ساخت واحد های مسکونی فرعی (accessory dwelling units) و آپارتمان های افراد مسن در مناطق مسکونی مشخص
 • امکان توسعه های کاربری مختلط در مناطق مناسب که نزدیک واحد های عمده حمل و نقل است.
 • واحدهای مسکونی فرعی را در مقابل تراکم های مجاز در مناطق مسکونی به شمار نیاوردن. مجاز شمردن ایجاد آنها در مناطق تجاری اگر پارکینگ به اندازه کافی وجود داشته باشد.
 • نیاز به تنوعی از مساحت واحد های مسکونی در ساختمان های چند خانواری.
انرژی های تجدید پذیر
 • امکان استفاده از پنل های خورشیدی بدون نیاز به مجوز های استفاده مشروط
 • دادن امتیاز یا ایجاد مشوق برای پروژه هایی که در طراحی خود از ایده های طراحی خورشیدی استفاده کنند.
 • نیاز به حداقلی از پنل های خورشیدی در توسعه های جدید
 • اتخاذ استانداردهای صدا برای توربین های کوچک که از ساکنین مجاور حمایت می کند.
حفاظت آب
 • امکان ایجاد باغ های بارانی، زهکش مرطوب (drainage swales) و تاسیسات مشابه
 • امکان ایجاد مخازن ذخیره آب باران
 • اعتبار بلاعوض برای باغ های بارانی
 • محدودیت استفاده از آب در منظر سازی
 • تشویق bio-swale ها در پارکینگ های بزرگ توسعه های غیر مسکونی
 • انتشار لیستی از گیاهان کم آب برای استفاده در مناطق مسکونی و تجاری
 • تعیین حداقل عمق خاک سطحی و حجم بذرپاشی در زمین های چمن در توسعه های جدید مسکونی

منبع :

Berlin Township comprehensive plan, Chapter 13: Development Pattern and Design Features

تهیه و ارسال :خانم مهندس مهناز اکبری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0