خلاصه سیر تحول تهیه طرح های توسعه شهری

خلاصه سیر تحول تهیه طرح های توسعه شهری (جهان)

مرحله اول

۱۹۰۰-۱۸۰۰

– ایده های اتوپیایی برای رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی

– فالانستر شارل فوریه، دهکده تعاونی رابرت آوئن

مرحله دوم

۱۹۵۰-۱۹۰۰

– گسترش تفکرات پوزیتویسم و استدلال استقرایی

– تهیه طرح آمستردام ۱۹۳۹-۱۹۳۴

– طرح پاریس ۱۹۳۹-۱۹۳۴

– طرح لندن بزرگ ۱۹۴۴

مرحله سوم

۱۹۷۰-۱۹۵۰

– بازسازی و نوسازی سریع شهرها بعد از جنگ جهانی دوم

– نظم بخشی فعالیت های چهارگانه شهر (مسکن، کار، تفریح، حمل و نقل)

– استاندارد نمودن نیازهای کمی و کیفی زندگی شهری

مرحله چهارم

۱۹۷۰ به بعد

– توجه به جنبه های انسانی شهر

– نگرش مبتنی بر شرایط عدم قطعیت

– تغییر رویه مطالعات شهری از جامع به نظام سیستمی

بررسی سیر تحول مطالعات طرح های توسعه شهری در ایران

دوران باستان (قبل از اسلام)

– وجود تفکرات از پیش برنامه ریزی شده برای ساخت و ساز

– احداث مجموعه های بزرگ (تخت جمشید، چغازنبیل، ارگ بم، شهرسوخته

– ایجاد شهرهای هندسی مثل فیروزآباد، نیشابور، جندی شاپور

– ریخت شناسی شار دوره ساسانی (دژحکومتی / شارستان / ربض / بازار میدان

بعد از اسلام تا عصرمشروطیت

– اضافه شدن عنصر کالبدی مسجد در مراکز شهر

– توسعه شهر فئودالی و ارتباط شهر با روستا

– توسعه هنر ایرانی در قالب معماری ساختمان ها و ایجاد شهرهای پررونق مثل سمرقند، بخارا، هرات

– رونق شهرنشینی با اضافه شدن دو عنصر میدان و خیابان خصوصاً در عصر صفویه

– گسترش شهرهای آباد و پررونق (مثل اصفهان)

دوران معاصر تاانقلاب اسلامی

– انقلاب مشروطیت و قانونمند شدن رابطه دولت و مردم

– تحول از سنت به مدرنیسم در عصر پهلوی و گسترش شهر تهران تغییر ساختارهای فضایی شهرها با مداخله گری دولت مقتدر (ثروت و قدرت)

– تهیه نقشه خیابان ها (۱۳۰۹)

– تهیه طرح های شهرسازی در قالب معابر (به هم ریختن بافت سنتی شهرها)

– تصویب قوانین مرتبط با شهرسازی (شهرداری و انجمن شهر، وزارت آبادانی و مسکن و…

تهیه اولین طرح های جامع شهری از دهه ۱۳۴۰

تهیه و ارسال : خانم مهناز اکبری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0