تعاریف جغرافیای شهری

جغرافیای شهری ، مطالعه ی جغرافیایی از شهرنشینی و حوزه های شهری است .

( شکوئی ، حسین ؛ دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ، انتشارات سمت ، چاپ پنجم ، پاییز ۱۳۸۰ ، صفحه ۶ )

جغرافیای شهری بر نظام فضایی و موقع شهر تاکید دارد و مانند دیگر شاخه های علم جغرافیا ، علل پراکندگی مکان های شهری و تشابهات و تناقضات اجتماعی-اقتصادی میان آنها را با توجه به شرایط مکانی مطالعه می کند .

( شکوئی ، حسین ؛ دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ، انتشارات سمت ، چاپ پنجم ، پاییز ۱۳۸۰ ، صفحه ۵ )

– جغرافیای شهری درباره الگوهای فضایی پدیده های شهری ، از نظر پراکندگی فضایی و نیز تاثیر متقابل فضایی آنها مطالعه کرده و همچنین روندها را در داخل شهرها بررسی میکند .

– جغرافیای شهری عبارت است از مطاله ی جنبه های جغرافیایی شهرها ، و آن بدین معنی است که باید شهرها را در الگوهای اصلی جغرافیا یعنی جغرافیای طبیعی ، انسانی ، سیاسی و اقتصادی مورد مطالعه قرار دهیم و با توجه به این مطالعات ، نیازها و کمبودها را تشخیص و برای رفع آنها اقدام به برنامه­ریزی های شهری گردد .

– از پراکندگی جغرافیای شهرها و علت وجودی آنها هم چنین از مورفولوژی وسعت نقش بهره برداری از زمینهای داخل شهرها بررسی نقش یابی مناطق شهری و توسعه شهر و نتایج آن تاثیر شهر در نواحی اطراف و منطقه نفوذ خود و بالاخره از مسائل و مشکلات شهری در زمان حال و آینده بحث می کند.

فرستنده : مجتبی ثابت کوشکی نیان

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0