تعاریف برنامه ریزی

– برنامه ریزی عبارت از پویش هدایت عقلایی سازوکار تصمیم گیری در امور توسعه اقتصادی-اجتماعی در ابعاد زمانی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت به منظور بهره برداری منطقی و هماهنگ از امکانات و منابع برای تامین نیازمندی های عمومی و اساسی جامعه است .

( معصومی اشکوری ، سید حسن ؛ اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای ، انتشارات پیام ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۳۲-۳۳ )

– برنامه ریزی عبارت از یک فرآیند آگاهانه است که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص ، انجام یک سلسله اقدامات و فعالیت های مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش بینی می کند .

( معصومی اشکوری ، سید حسن ؛ اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای ، انتشارات پیام ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۳۳ )

– برنامه ریزی عبارت است از سازوکار مشارکت نهادها و دستگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری های امور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور .

( معصومی اشکوری ، سید حسن ؛ اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای ، انتشارات پیام ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۳۳ )

– برنامه ریزی عبارت است از فرآیند پیش بینی انجام فعالیت هایی در آینده مشخص بر اساس پدیده های گذشته ( رویدادها و روندها ) با در نظر گرفتن حال و احتمالات آینده به منظور تحقق هدف های معین .

( معصومی اشکوری ، سید حسن ؛ اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای ، انتشارات پیام ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۳۵ )

– برنامه ریزی عبارت است از ارائه طرقی برای عملیات آینده که متضمن نتایج معین با هزینه مشخص و در  دوره زمانی معلوم است .

( سلطانی ، حسن ؛ کشاورز ، یوسف ؛ اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان ، انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر ، چاپ دهم ، زمستان ۱۳۸۷ ، صفحه ۴۷ )

– برنامه ریزی را پیش بینی اهداف آتی سازمان و راه های رسیدن به این اهداف از طریق تلاش های ذهنی شامل خلاقیت و توآوری و انتخاب بهترین گزینه دست یابی به آن است .

( سلطانی ، حسن ؛ کشاورز ، یوسف ؛ اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان ، انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر ، چاپ دهم ، زمستان ۱۳۸۷ ، صفحه ۴۸ )

– برنامه ریزی با سه ویژگی همراه است ؛ ۱٫ برنامه ریزی ماهیتا با پیش بینی همراه است   ۲٫ برنامه ریزی یک  نظام تصمیم گیری است   ۳٫ برنامه ریزی بر نتایج مطلوب آینده تاکید دارد .

( سلطانی ، حسن ؛ کشاورز ، یوسف ؛ اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان ، انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر ، چاپ دهم ، زمستان ۱۳۸۷ ، صفحه ۴۷ )

– برنامه ریزی ، فرآیندی برای نیل به آینده ای مطلوب است .

( شیعه ، اسماعیل ؛ کارگاه برنامه ریزی شهری ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ پنجم ، آبان ۱۳۸۷ ، صفحه ۲ )

– برنامه ریزی عبارتست از کوشش آگاهانه و تنظیم شده برای انتخاب بهترین راه ها جهت رسیدن به هدف های مشخص توسعه اقتصادی-اجتماعی .

( مطیعی لنگرودی ، سید حسن ؛ برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، چاپ اول ، زمستان ۱۳۸۲ ، صفحه ۱۵ )

– برنامه ریزی عبارت است از پویش هدایت عقلایی مکانیسم تصمیم گیری ، در امور توسعه اقتصادی-اجتماعی ، در ابعاد زمانی بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت ، به منظور بهره برداری منطقی و هماهنگ از امکانات و منابع ، در جهت تامین نیازمندی های عمومی و اساسی جامعه.

( پولادژ ، محمد ؛ آینده نگری رشد و توسعه در سیستم برنامه ریزی ، چاپ صنوبر ، ۱۳۶۷ ، صفحه ۱۰۳ )

– برنامه ریزی یعنی تصمیم گیری و اجرای اموری که آینده ای بهتر با رفاهیت بیشتر را برای جامعه و فضای انسانی به ارمغان می آورد .

( مطیعی لنگرودی ، سید حسن ؛ برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد ، چاپ اول ، زمستان ۱۳۸۲ ، صفحه ۱۶ )

– برنامه ریزی را عبارت از کوششی در جهت انتخاب بهترین برنامه ها درجهت رسیدن به هدف های مشخص بدانیم که ممکنست این کوشش ها و برنامه ها ، تا مرحله ی نهایی هدف نیز پیش نرود ، بلکه گام هایی در جهت رسیدن به آن باشد .

( شیعه ، اسماعیل ؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ، انتشارات علم و صنعت ایران ، چاپ چهاردهم ، ۱۳۸۳ ، صفحه ۸۵-۸۶ )

برنامه ریزی در یک مفهوم کلی یعنی پیش بینی راه ها ، روش ها و امکانات برای رسیدن به یک یا چند هدف .

فرستنده : مجتبی ثابت کوشکی نیان

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0