تحلیل ملاحظات ژئومورفولوژیکی در مکان‌یابی مراکز نظامی (مطالعه موردی: جنوب استان ایلام)

تحلیل ملاحظات ژئومورفولوژیکی در مکان‌یابی مراکز نظامی (مطالعه موردی: جنوب استان ایلام)

مکان­یابی فعالیتی است که در آن قابلیت­ها و توانایی­های یک منطقه خاص از نظر وجود زمین مناسب و کافی، و مرتبط‌بودن آن با کاربری­های دیگر شهری و روستایی برای انتخاب مکانی مناسب جهت کاربری مورد نظر تجزیه و تحلیلشود. انتخاب یک موقعیت مکانی از بین موقعیت­های موجود نیازمند شناخت و ارزیابی دقیق مناطق، با به‌کارگیری مدل­ها و ابزارهای مناسب است. در این پژوهش، میزان تطابق مکان­یابی­های انجام‌گرفته با معیارها و ویژگی­های ژئومورفیک منطقه بررسی شد و مهم ترین هدف، شناسایی وضعیت استقرار مراکز نظامی موجود در منطقه و تجزیه و تحلیل شرایط محیطی و معرفی مکان مناسب برای احداث مراکز نظامی است. در این تحقیق روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی است که با به‌کارگیری سیستم‌ اطلاعات جغرافیایی (GIS)  مناطق مرزی جنوب استان ایلام در مکان­یابی مناسب برای احداث مراکز نظامیبا به‌کارگیری برخی معیارهای ژئومورفیک و انسانی منطقه ارزیابی شده است. بنابراین، فن‌ AHP در نرم‌افزار GIS به‌کار گرفته شد و پراکنش فضایی مراکز نظامی در منطقه مشخص شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد، ۷۴ درصد از مراکز نظامی موجود در منطقه در پهنه سرزمینی مناسبی قرار دارد.

استان ایلام؛ عوامل ژئومورفیک؛ مراکز نظامی؛ مکان‌یابی

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0