قابلیت‌سنجی توسعۀ گردشگری با رویکرد توسعۀ پایدار در شهر مرزی ارومیه

قابلیت‌سنجی توسعۀ گردشگری با رویکرد توسعۀ پایدار در شهر مرزی ارومیه

با ورود به هزارۀ سوم میلادی، کشورهای مختلف دنیا از منابع اقتصادی متعددی در توسعۀ کشورها استفاده می‌کنند که از جملۀ آنها، گردشگری است. شهر ارومیه یکی از مناسب‌ترین مناطقی است که دارای جاذبه‌های متعدد گردشگری است و با برنامه‌ریزی در این زمینه، می‌توان به توسعۀ اقتصادی، فرهنگی، و زیرساختی لازم در این شهر دست یافت.
روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی- توسعه‌ای است. گردآوری داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته و پس از پرسشگری از مردم، گردشگران و مسؤلین حوزۀ گردشگری به تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیک دلفی و مدل SWOT پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مناسب‌ترین راهبرد توسعۀ گردشگری منطقه، راهبرد بازنگری (WO) با امتیاز ۳٫۲۶۶ است. بر این اساس لازم است اقداماتی نظیر بسترسازی برای توسعۀ سرمایه گذاری‌های دولتی و خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب، آموزش متخصصین برای استفادۀ بهینه از ظرفیت‌های منطقه، ایجاد محیط‌های پیاده‌محور و تشویق مردم به استفاده از وسایط نقلیه عمومی، تبلیغات پتانسیل‌های منطقه برای شناسایی قابلیت‌های منطقه در سطح ملی و فرا ملی، اهمیت دادن به صنعت گردشگری به‌عنوان صنعتی فرابخشی برای تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با گردشگری انجام گیرد.

شهر ارومیه؛ توسعۀ گردشگری؛ برنامه‌ریزی راهبردی؛ SWOT

متن کامب مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0