سمینار معماری کلان شهر(سمینار و کارگاه تخصصی شهرسازی تا معماری)

سمینار معماری کلان شهر(سمینار و کارگاه تخصصی شهرسازی تا معماری)

تهران – فرهنگ ،اقتصاد ،انرژی

 

تهران کلان شهریست که مابین ارتفاعات البرز در شمال و کویر مرکزی ایران در جنوب و بی تفاوت به عناصر و عوامل محیطی و منطقه ای خود گسترش یافته است. این شهر بواسطه تغییرات بسیار زیاد تاریخی که شاهد آن بوده در دورانهای مختلف سیما و گستره متفاوت پیدا نموده است. شهری که بواسطه اراده های متفاوت سیاسی بارها توسعه یافته ، تخریب گردیده و دوباره با هویتی نو به حیاتش ادامه داده است.تهران امروز کلان شهریست بی بهره از موهبتهای طبیعی پیرامونی و درگیر رفع روزانه مشکلات عظیم مدیریتی و ناسلامتی های اجتماعی که بی مهابا هرروز افزایش می یابد. تهران ابعاد و وسعت یک کلانشهررا بی هیچ نشانه ای از شاخصه های کیفی و هویتی آن دارد.

تهران امروز باجمعیتی بیش از دوازده میلیون نفر شهریست با ترافیک متراکم که توان حضور چهارمیلیون اتوموبیل را ندارد. در حالیکه میبایستی براساس حداقل های کلان شهر های مدرن پذیرای هشت و نیم ملیون اتوموبیل یعنی خودوروی هفتاد درصد از ساکنینش باشد.

از سوی دیگر آلودگی هوا بطور متوسط ماهیانه به فوت سه هزار و ششصد نفر میانجامد. براساس برآوردهای مرکز تحقیقات شهرسازی سازمان ملل متحد ایران در سال دوهزارو پنجاه جمعیتی برایر با یکصد میلیون نفررا خواهد داشت,که با توجه به وجود زیرساخت های خدماتی ناکافی و ناکارآمد کنونی و نبود برنامه ای معتبر برای اصلاح و توسعه آن ، در آن تاریخ یکی از متراکم ترین شهرهای ناکارامد جهان خواهد بود.

عدم تدوین سند توسعه فیزیکی انسان محور ، هر روز بیش از پیش شهر تهران را با علایمی ناخوشایند و خطرناک همچون آلودگی هوا-آلودگی آب و منابع زیرزمینی آن – ترافیک پاسخ نیافته – نبود فضاهای جمعی خدمات شهری و نادیده گرفته شدن حقوق اجتماعی شهروندی مواجه می سازد.

مهمترین وظیفه اجرایی مراکز آموزش عالی و تحقیقات علمی ، بررسی و تحلیل دقیق و بروز شرایط حال تا آینده این شهر ، به گونه ایست که بتواند به عنوان عامل اصلی کنترل کننده و بازدارنده تصمیمات خارج از چهارچوب سند مناسب و میسر چشم انداز توسعه عمل نمایند. تصمیماتی که تاکنون تنها در قالب پروژه های متنوع و بی ارتباط با یکدیگر به انجام رسیده است و فاقد نشانه هایی از تعلق به مجموعه ضروری اجرایی و زیر ساختی بروز یک برنامه توسعه آینده نگر بوده است.

تهران – فرهنگ اقتصاد انرژی

راهکارها و سیاستگذاری های طراحی یکپارچه برای کلان شهر تهران

برنامه های توسعه شهری تنها زمانی میتواند تضمین کننده آینده ای متعالی باشد که برمحور حفظ و تداوم ارزش های عمومی ، و متضمن حفظ سرمایه ها و داشته های موجود تدوین شده باشد ، و بتواند در طول زمان ارتقا یافته و پویایی و پیوستگی اعتباری و اجرایی داشته باشد

به عبارت دیگر مدیریت و برنامه ریزی شهری کارآمد میبایستی به ایجاد فضایی که در آن کیفیت ها و کمیت های ایجاد شده همگی به ارتقا شان انسانی- توسعه پویا و پیوسته اقتصادی و سیاسی اجتماع در کنار حفاظت از ارزش های محیطی و طبیعی ، که مهیا کننده شرایط خود احیا بستر زندگی مترقی در حال و آینده باشند منتهی گردد.

در طول دو روز برگزاری مجموعه سمینار ، سخنرانی ها در حول محور های کمی و کیفی که عموما شامل :ظرفیت ها و محدودیت های توسعه در کلان شهرها به صورت عام و بطور خاص در تهران ارایه میگردد

جمع بندی های حاصل از مطالب ارایه شده در دو روز سمیناربا کارگاه آموزشی پنج روزه ای ادامه می یابد ، که در آن روش های اجرایی تبدیل داده ها به طرح از مقیاس ۱:۵۰۰۰ تا مقیاس ۱:۱۰۰ به طور هم زمان تجربه می گردد. برخورد مناسب با اکو سیستم های محیطی ، ایجاد زیرساخت های توسعه کیفی اجتماعی و نیز حفظ و احیا ارزش های منطقه ای برای بهره گیری مداوم نسل ها ، در کنار ارزش گذاری شایسته به شهری که مرکز کشوری با جایگاه بی مانند جغرافیایی – اقتصادی ایران است مورد توجه خواهد بود.

برنامه :

۱۳/۲/۱۳۹۴ روز اول : سمینار و مباحث چند رشته ای (از مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تا مقیاس ۱:۵۰۰۰)

مبحث اول _ تصویر نمودن چشم اندازچند لایه ای(inter scalar) شهر تهران , بررسی لایه های زیرساختی سبز , آبی و خاکستری (Green/blue and grey infrastructur)

سناریو :

دلایل انتخاب تهران برای مطالعه در سمینار

نقش تهران در مقیاس کشوری چیست ؟ نقش فرهنگی , محیطی , جئوپولیتیک , اقتصادی تهران و مصرف انرژی , کدامیک محور پیش رویهای آینده خواهد بود ؟

ارزش های عمومی یا سناریوهای پیش روی تهران برای رسیدن به چشم اندازی پایدار چیست ؟

 

سخنرانها :

 

دبیر پنل : مهرداد جاویدی نژاد – مهندس معمار و استاد دانشگاه , دانشگاه آزاد اسلامی , واحد تهران مرکز – دلیل این نشست در تهران

مورات گوونچ – دانشگاه کادیر هاس , استانبول , ترکیه – تحلیل قلمرو شهری. نقشه جدید و اطلاعات کلان

پدرو اورتیز کاستیانو – استاد مهمان در پلی تکنیک میلان – مشاور سازمانهای دولتی بین المللی – ماتریکس شهری تهران (Tehran Metro Matrix )

دنیل ذارذا – دانشگاه الکالا دو هرانس مادرید – سرزمین به عنوان یکی از منابع محیطی

حامد مظاهریان – معاونت وزیر راه و شهرسازی – ایران

گابریل لانفرانکی – مطالعات و برنامه ریزی شهری – دانشگاه MIT

پرویز پیران – دانشگاه شهید بهشتی – نیازهای اجتماعی و دولت : شناخت ارتباطات و خدمات متقابل میان شهر و اکوسیستم و شناسایی ابزار ارتباطی مناسب میان شهروندان , قانون گذاران و مدیران شهری . نوآوری اجتماعی به عنوان پاسخ به سیاست جدید و تقاضای بازار

۱۴/۲/۱۳۹۴ روز دوم : سمینار و مباحث چند رشته ای (از مقیاس ۱:۵۰۰ تا مقیاس ۱:۱۰۰)

مبحث دوم – معماری کلان شهرتهران

سناریو :

تهران، از "شهر گسترش یافته" تا "کلانشهر" ; تمرکز بر شهرتهران در مقایسه با پروژه های کلیدی و هم مقیاس بین المللی، با هدف درک کیفیت های مورد نظر در رابطه با دامنه گسترده شهر. با این بحث و با پایین آمدن به مقیاس شهری، دو موضوع اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت:

 1. کدام مناطق و سایتهای بالقوه در کلانشهر تهران از یک سیستم ارضی متعادل وتحول شهری پایدار در طول زمان حمایت می کنند ؟

 2. چگونه این "نقاط گرهی 'به عنوان' مراکز شهری جدید می تواند واسطه ای بین ارزش های متعدد، تمایلات و بازیگران – مسائل مربوط به کیفیت زندگی، حمل و نقل، محیط زیست و مشکلات انرژی و … باشد؟

 3. چگونه این "نقاط گرهی" به عنوان 'مراکز شهری' جدید می توانند واسطه گر میان ارزشها ، گرایشات و اکتورهای شهری متعدد – مانند کیفیتهای زندگی ، حمل و نقل ، محیط زیست و مشکلات امروزی – باشند ؟

 

پنل و سخنرانها :

 

آنتونلا کنتین – هماهنگ کننده MSLab . محقق در پلی تکنیک میلان _ معماری شهری.نظم و انضباط شهری جدید

علی مدنی پور – استاد شهرسازی , مدیر , مرکز تحقیقات جهانی شهر، مدرسه معماری, برنامه ریزی و چشم انداز _ دانشگاه نیو کسل _ تحلیل و بررسی جغرافیای اجتماعی و فیزیکی شهر تهران و تاثیر آن بر فرم شهری کنونی تهران

علی نوزرپور – شهرداری

محمت کوتوکجوغلو – استودیو تگت – دلیل هویت مدرن معماری اسلامی

حمید ماجدی – دانشگاه آزاد اسلامی

کامران زکاوت – دانشگاه شهید بهشتی

علی غفاری – دانشگاه شهید بهشتی _ طراحی مراکز والگوهای جدید کلان شهرها، جاذبه های شهر – کاربران و کاربری های شهری در بستر موجود ( ابعاد و تیپولوژی های جدید کلان شهرها )

۱۵/۲/۱۳۹۴ روز سوم : کارگاه

مقدمه کارگاه : علی غفاری , دبیر ایرانی : مهرداد جاویدی نژاد , دبیر بین المللی : آنتونلا کنتین

براساس بحثهای قبلی سخنرانان به یکپارچه سازی میان چشم انداز های متعدد و ارائه یک نقشه نقاط کلیدی می پردازند (سایت های خاص به عنوان محوری ترین نقاط برای توسعه آینده تهران).در مورد مکان تعیین شده و اهداف خاص با دانش آموزان بحث خواهد شد. پس از تعیین گروه ها مدارک مورد نیاز (نقشه ها، داده ها و عکس) توسط معلمان مربوط به هر گروه تحویل داده خواهد شد.

پس از دو روز بحث متمرکز، دانش آموزان بر روی پروژه طراحی در گروههای چند نفره کار خواهند کرد، برای تعریف آن دسته از عوامل بزرگ شهری و اجزای سازنده آنها، که با توجه به اثرات تاثیرگزار خود برای پروژه حیاتی می باشند .

بر اساس داده ها و مواد ارائه شده در دو روز اول، دانش آموزان یک طرح جامع استراتژیک ارائه می دهند، که به طور خاص باید ارتباط تعاملی بین چشم انداز آینده شهر و سایت های اختصاص داده شده را نشان دهد.

همراه با توسعه طراحی چند طرح پژوهشی نسبی ارائه خواهد شد، با هدف ارائه نگرانی های مشترک در طول تحول آینده تهران به عنوان یک کلان شهر در حال ظهور.

۱۶/۲/۱۳۹۴ روز چهارم :

استفاده از استراتژی: بسط راه حلهای عملی طراحی برای به حرکت درآوردن پروژه در شیوه ای موثر و رویه مند .

۱۷/۲/۱۳۹۴ روز پنجم :

بررسی و تحلیل طرحها – اسکچها ، مدلها ، نقشه ها، بخشها و جزئیات

۱۸/۲/۱۳۹۴ روز ششم :

مرور پروزه و تغییرات پایانی پروژه ها

۱۹/۲/۱۳۹۴ روز هفتم :

ارائه جدول برای هر گروه شامل – تجزیه و تحلیل پلان جامع و طرح پیشنهادی.

 

مهرداد جاویدی نژاد

  مهندس معمار و استاد دانشگاه 
  دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز

  تلفن : ۰۹۱۲٫۱۴۹٫۱۸۳۵
  فکس : ۰۲۱٫۲۲۰۸٫۹۳۶۰
  ایمیل : Javidinejad.mehrdad@gmail com 
      meh.javidinejad@iauctb.ac.ir

       

آنتونلا کنتین

  MSLab-Laboratorio Misura e Scala della Città Contemporanea
  DAStU - Department of Architecture and Urban Studies
  Politecnico di Milano
  P.zza L. da Vinci 33 - 20133 Milano
  تلفن : (+۳۹) ۰۲ ۲۳۹۹ ۵۵۲۷
  فکس : (+۳۹) ۰۲ ۲۳۹۹ ۵۴۳۵
 ایمیل : antonella.contin@polimi.it

 وب سایت سمینار : http://www.tehran-cee.com

POSTER5656

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0