بررسی الگوهای توزیع و پراکنش فضایی پارکهای درون شهری (مطالعه موردی: مناطق شهرداری ارومیه)

بررسی الگوهای توزیع و پراکنش فضایی پارکهای درون شهری (مطالعه موردی: مناطق شهرداری ارومیه)

با ورود جهان به هزاره­ ی سوم و پیشی گرفتن نسبت جمعیت شهرنشین در اکثر کشورها و اثرات تخریبی این پدیده از بعد زیست­محیطی و همچنین نیاز بیشتر شهروندان به دسترسی به فضاهای شهری، ضرورت توجه بیشتر به توسعه فضاهای سبز شهری و تخصیص عادلانه این منابع و خدمات شهری بر حسب نیازهای جامعه شهری در اولویت سیاستگذاری­ها و اهداف برنامه ­ریزان و مدیران شهری قرار گرفت. این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی کاربری­های فضای سبز و پارک­های درون شهری ارومیه تدوین شده است. در این تحقیق که بصورت تحلیلی- توصیفی می­باشد با تکیه بر طرح­های توسعه شهری و با استفاده از روشهای آماری و مدل­های کاربردی همچون مدل­های ویلیامسون و همچنین تحلیل­های مکانی از طریق بکارگیری نرم­افزار Arc View ، چگونگی و میزان تمرکز فضایی کاربری­های فضای سبز شهری و پارکها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحلیل­های بافرینگ در محیط  GIS، شهر ارومیه به لحاظ دسترسی به پارکها در برخی سطوح  (محله­ای و شهری) از وضعیت مناسبی برخوردار می­باشد ولی شعاع عملکرد پارکهای کودک و پارک­های شهری حاکی از عدم دسترسی قسمت­های عمده­ای از ساکنین سکونتگاه­های شهری به این خدمات دارد. علاوه بر این، نتایج حاصل از شاخص ویلیامسون، ضریب اختلاف بین مناطق مختلف شهر ارومیه ۱٫۲۶ می­باشد که بیانگر توزیع ناعادلانه فضاهای سبز شهری در برخی از مناطق شهر است. همچنین بر اساس بررسی­ها و مقایسه استانداردهای فضاهای سبز شهری با نرم­های رایج در کشور  نشان می­دهد که فضای سبز شهر با سرانه­ای در حدود ۳٫۵۱ متر با استاندارد رایج که  12-7 متر می­باشد؛ فاصله زیادی داشته حاکی از کمبودهایی در زمینه دسترسی به فضاهای سبز شهری در ارومیه است.

پارک‌های شهری؛ استاندارد شهری؛ شاخص ویلیامسون؛ شعاع عملکرد؛ ارومیه

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0