مدیریت بحران و ارزیابی ریسک شهر قاین بر اساس ماتریس ریسک

مدیریت بحران و ارزیابی ریسک شهر قاین بر اساس ماتریس ریسک

رویدادهای مهم دهه ­های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی بیانگر این است که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی و تمایلات مخرب انسان‌ها بوده است و یکی از چالش­های بزرگ آدمی در طول تاریخ سکونت خود بر روی کره زمین، مواجهه شدن با حوادث طبیعی و غیر­طبیعی و حفاظت از جان و مال خود در مواجهه با آنها بوده است. در این پژوهش ابتدا با توجه به تاریخچه، موقعیت نسبی و اطلاعات موجود ملی و منطقه­ ای شهر قاین، فهرست ۳۱ نوع مخاطره که شهر را تهدید می­کند،  شناسایی و بر مبنای دو عامل اصلی احتمال ­وقوع و آسیب­ پذیری مخاطرات، با مقادیر خیلی ­کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی ­زیاد  با استفاده از روش دلفی دسته­ بندی شد و در ادامه با تشکیل ماتریس ریسک، جهت مدیریت صحیح بحران و بهره­ گیری از مدل AHP با استفاده از نرم­افزار GIS اقدام به تفکیک سطوح خطرپذیر منطقه برای بحران­هایی که در قسمت قرمز رنگ ماتریس و با ریسک بالا قرار داشتند، انجام گرفت. نتایج حاصل از خروجی مدل نشان می­دهد که ۴۴/۴۷ درصد از محدوده مورد مطالعه دارای وضعیت با ریسک کم تا بسیار­کم، ۱۴/۲۶ درصد دارای وضعیت با ریسک متوسط و ۴/۲۶ درصد از محدوده مورد مطالعه نیز در شرایط با ریسک بالا تا بسیار ­بالا قرار دارد. لذا لزوم توجه هر چه بیشتر به امر برنامه ­ریزی شهری و مدیریت بحران را در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع بحران را از طرف مسئولین این شهر طلب می­کند.

ارزیابی ریسک؛ ماتریس ریسک؛ آسیب‌پذیری؛ GIS؛ احتمال وقوع؛ شهر قاین

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0