تحلیلی بر عوامل طبیعی مؤثر در پراکنش و استقرار سکونتگاه های روستایی در شهرستان سیرجان

تحلیلی بر عوامل طبیعی مؤثر در پراکنش و استقرار سکونتگاه های روستایی در شهرستان سیرجان

پیدایش سکونتگاه­های بشری همواره بر پایه­ی عوامل طبیعی مانند آب و خاک مناسب استوار بوده است و روستاها به عنوان اولین شکل از حیات جمعی انسان در یک عرصه طبیعی از ویژگی­های متعدد طبیعی، اقتصادی و … تأثیر می­پذیرند. عواملی همچون ارتفاع از سطح دریا، شیب، دما و بارش بسترهای طبیعی مؤثر در پراکنش و توزیع سکونتگاه­های روستایی می­باشند که برخی از آنها نقش موثرتری در این زمینه ایفا می­کنند. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت استقرار سکونتگاه­های روستایی شهرستان سیرجان، بر حسب معیارهای طبیعی صورت گرفته است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ۵ معیار طبیعی شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب و عناصر اقلیمی (بارش و دما) به عنوان عوامل مؤثر در استقرار سکونتگاه­ها انتخاب شده و با استفاده از روش­های آماری در محیط GIS و شاخص موران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که ۵/۴۸ درصد روستاهای این شهرستان در طبقات ارتفاعی۱۸۰۰- ۱۵۸۱ متر قرار دارند که این امر زمینه­ی لازم برای کشاورزی منطقه را فراهم و در تنوع فعالیت­های اقتصادی و معیشت ساکنان تأثیر گذاشته است. همچنین با توجه به گرایش مکان­گزینی روستاها در مناطق با شیب مناسب، ۹۵ درصد روستاهای این شهرستان در طبقه شیب ۱۰- ۰ درصد استقرار یافته­اند و به علت وجود شرایط محیطی مناسب بویژه خاک حاصلخیز، شاهد تولید پسته به عنوان کشت غالب در این منطقه می­باشیم. در نتیجه با توجه به عدم همبستگی معنادار عوامل طبیعی در مکان­گزینی مناطق روستایی، با استفاده از شاخص موران که از توابع خود همبستگی فضایی جهت استخراج  الگوی توزیع می­باشد، توزیع فضایی نقاط روستایی منطقه مورد مطالعه از نوع خوشه­ای است که در این خصوص ضریب موران مثبت و برابر با ۳۵/۰ بوده که در سطح اطمینان ۱ درصد معنادار می­باشد.

تحلیل؛ روستا؛ پراکنش؛ استقرار سکونتگاه های روستایی؛ شهرستان سیرجان

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0