در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد

در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد

چکیده
تجربه شوراهای شهر و روستا در کشور نهاد جدیدی در عرصه مدیریت شهری ایجاد نمود که به جهت نمایندگی شهروندان، امیدهای زیادی برای اصلاح رویه های مربوط به اداره امور محلی به وجود آورد. اکنون که شوراها دوره سوم خود را می گذرانند برای بسیاری از مسؤلین و خود اعضای شورا، روشن گردیده است که با آموزش برخی دانش ها، نگرش ها و مهارت های خاص، می توان عملکرد شوراها را ارتقاء بخشید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به خلأ فوق به دنبال تدوین نظام آموزشی متناسب با نیازهای اعضای شوراها می باشد. از آن جا که بررسی موردی همه شوراها میسر نمی باشد، به عنوان نمونه شورای اسلامی کلا نشهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند نیازسنجی آموزشی از روش های تجزیه و تحلیل شغل، مشکل، سازمان و نظرسنجی استفاده گردید. نظام آموزشی ارائه شده شامل ۴ نوع آموزش می باشد که عبارتند از: آموزش های پایه، عمومی، تخصصی و مداوم. در تدوین نظام آموزشی سعی گردیده است با تعریف آموز شهای مداوم و تنوع بخشی به نحوه ارائه آموز شها (بازدید میدانی و سفر، فیلم، بحث گروهی در کنار سخنرانی) کیفیت آموزش ها ارتقاء یافته و علاوه بر ارائه دانش های مورد نیاز، برخی نگرش ها و مهارت های جدید نیز در مخاطبین ایجاد گردد. همچنین با بهره گیری از روش های متنوع برای نیازسنجی (و نه اکتفا به یک روش) تلاش گردیده است ابعاد مختلف نیازهای آموزشی شناسایی گردد.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0