اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی

اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی بوعلی در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

تاریخ برگزاری: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
تاریخ برگزاری میلادی: ۲۰۱۵-۰۵-۱۴
برگزار کننده: گروه پژوهشی بوعلی
محل برگزاری: تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

محورهای همایش:

مهندسی معماری و توسعه پایدار:
-معماری پایدار
-معماری و هویت شهری
-نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
-نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
-انرژی های نو در معماری
-سبک شناسی معماری
-روش ها و فناوری های نو در در معماری
-گرافیک شهری و معماری خیابانی
-تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
-الگوهای معماری بومی
-تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
-مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
-تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
-معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
-معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
-برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
-معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری

 برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری:
-برنامه ریزی منطقه ای و شهری
-برنامه ریزی کالبدی شهری
-حقوق شهری
-مدیریت شهری
-طراحی شهری
-مدیریت پروژه های شهری
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-مشارکت در امور شهری
-مدیریت بحران
-نماهای شهری
-گردشگری شهری
-بهسازی و نوسازی شهری
-تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
-شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
-حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار
-ابنیه فنی و تاسیسات شهری
-روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
-سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
-برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
-آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
-طراحی هندسی معابر
-سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
-مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
-ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک
-مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل
-آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
-حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
-قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
-حمل و نقل غیر موتوری

مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
-فضای سبز و محیط زیست شهری
-شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
-شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
-مسائل محیط زیست کلان شهرها
-اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
-اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
-مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
-ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
-حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
-کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
-اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
-مدیریت پسماند در شهرها
-فاضلاب شهری و تصفیه آن
-توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
-اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
-همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
-ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
-طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار:
-الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
-بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها
-شهرسازی نوین و توسعه پایدار
-تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
-سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
-جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی
-ناپایداری شهر و عوامل موثر
-شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
-توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
-شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

 منظر شهری پایدار و توسعه:
-پایداری و منظر شهری
-تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
-برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
-تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
-عناصر سازنده سیما و منظر شهری
-آسیب‌شناسی منظرشهری
-منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران
-منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید
-منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
-نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
-منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
-منظر شهری بافت های نوساز
-ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری

مرمت بافت ها و آثار تاریخی:
-بافت های تاریخی
-بهسازی آثار تاریخی
-نوسازی شهری
-بازسازی بافت تاریخی

فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری:
-شهروند و حقوق شهروندی
-فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
-فرهنگ های بومی و شهر
-روانشناسی محیطی
-تعامل فرهنگی و کالبد شهری
-فرهنگ و توسعه شهری
-پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر
-فرهنگ و حمل و نقل شهری
-فرهنگ و جغرافیای شهری
-مدیریت و فرهنگ شهری
-تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
-نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
-فرهنگ، هویت و منظر شهری

مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران:
-مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
-حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران DRM
-تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی
-توانمندسازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر
-مشارکت مردمی و ظرفیت سازی ، تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران 
-راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران
-نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های"تصمیم ساز" در مدیریت هوشمند سوانح
-سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS ، سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES
-تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقاء تاب آوری ملی و تاب آورسازی شهرها MCR
-برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
-انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer
-مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی
-طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبیرخانه: ۰۹۱۹۸۸۷۹۰۸۱ – ۰۹۱۹۸۸۷۹۰۸۲
فکس دبیرخانه:
ایمیل: ۱hmm.conf@gmail.com
وب‌سایت: http://archid.ir

poster578876786

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0