مدل گمپرتز ریاضی در پیش بینی جمعیت

روشهای پیش بینی جمعیت

الف. روشهای ریاضی

ب. روشهای آماری

تفاوت اساسی این دو روش در تعداد نمونه است. به طور مثال اگر آمار تنها ۳ دوره زمانی در دسترس باشد بایستی از روش های ریاضی استفاده نمود.

الف) روش های ریاضی

مدل گمپرتز ریاضی

اولین پیشفرض مدل رشد کاهنده جمعیت شهر مورد مطالعه است. (نمودار به صورت یک سهمی کاهنده) یعنی اختلاف جمعیت Y3 و Y2 کمتر از Y2 و Y1 است. Y2-Y1>Y3-Y2)

Gompertz1

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می کنید جمعیت به صورت یک سهمی کاهنده است و هر چه زمان می گذرد به مجانب افقی K نزدیک تر می شود. فرمول خط مجانب افقی برابر است با :  x = k

فرمول های مورد استفاده در این مدل به قرار زیر است.

Gompertz2

همان طور که مشاهده می کنید برای استفادده از این مدل نیاز به حداقل آمار جمعیت سه نقطه زمانی داریم.

مثال ) پیش بینی جمعیت افق ۱۳۹۵ شهر شیراز به کمک روش گمپرتز

ابتدا امتحان می کنیم شرط اولیه Y2-Y1>Y3-Y2 برقرار است یا نه. ( ۲۰۴۷۳۶ > 174306 ) پس می توانیم از این روش برای پیش بینی جمعیت استفاده کنیم.

 Gompertz4

نمودار برای این ۴ دوره زمانی به صورت زیر است :

Gompertz5

نمودار این چهار دوره را اگر برای تعداد بیشتری دوره زمانی اداه دهیم مطابق نمودار ابتدای مطلب خواهد شد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0