رتبه بندی شاخص های رفاه شهری مناطق مختلف شهر تهران

رتبه بندی شاخص های رفاه شهری مناطق مختلف شهر تهران

چکیده
امروزه شهرها و به خصوص کلان شهرها، محمل توسعه اقتصادی جوامع هستند و بخش اعظمی از مبادلات و ارزش افزوده اقتصادی در شهرها به وقوع می پیوندد. از آنجایی که شهرها موجودیت انسانی دارند، برای تامین زیربنای مناسب در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی، سلامت شهرها به عنوان یکی از چالش های توسعه پایدار است . این مقاله با بهره گیری از اطلاعات تفکیکی مناطق مختلف شهر تهران و با در نظر گرفتن شاخص های کلان توسعه و سلامت شهری به بررسی « تحلیل پوششی داده ها » -که امروزه در ارتیاط با کلان شهرها به کار می رود- و با استفاده از تکنیک ریاضی و تببین سلامت شهری و شاخص های شهر سالم پرداخته و کوشیده است از این منظر ، بسترهای مناسب توسعه و سلامت شهری را تحلیل نماید.
واژه های کلیدی: شاخص های سلامت شهری، توسعه پایدار شهری، تکنیک تحلیل پوششی داده ها

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0