تئوری رتبه – اندازه

تئوری رتبه اندازه که در سال ۱۹۴۹ توسط جرج زیپف ارایه شد ازمهمترین تئوری هایی است که در مورد سلسله مراتب شهری مطرح شده است. این قانون بیان می دارد که با توجهبه جمعیت شهر اول یک منطقه، سایر شهر ها (شهرهای دوم، سوم و …) بایستی جمعیتشان به ترتیب ۲/۱ ، ۳/۱، ۴/۱ و … شهر اول باشد.

به طور مثال می خواهیم ببینیم آیا این وضعیت در بین شهرهای استان فارس، برقرار است یا نه.

ابتدا شهرستان ها را بر اساس جمعیت از بالا به پایین مرتب می کنیم سپس مقادیر جمعیت ایده آل را برای شهرستان های رتبه دوم، سوم و … محاسبه می کنیم. جدول و نمودار زیر حاصل این کار است.

size-grade-www

مقایسه جمعیت شهرهای استان فارس با جمعیت ایده آل مدل رتبه اندازه

همان گونه که در نمودار ترسیمی مشاهده می کنید شهرستان ها فاصله نسبتاً زیادی با مقدار جمعیت ایده آل طبق تئوری رتبه اندازه دارند.

منبع :

تکنیک های برنامه ریزی منطقه ای نمونه موردی استان فارس، استاد راهنما : دکتر اردشیری، دانشجویان: سمانه قنبری و …

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0